Her lagde de 1000 liter hjemmebrent

To menn er tatt etter funn av det politiet mener er en hjemmebrentsfabrikk – i en jordkjeller – på Karmøy.

Beslag av hjemmebrent på Karmøy

I den ene sida av jordkjelleren på Karmøy har spriten blitt produsert. På den andre sida har spriten blitt rensa.

Foto: Politiet

– Vi tok nok mer hjemmebrent tidligere. At vi fremdeles finner eksempler på så omfattende produksjon og salg, er for meg overraskende, sier Kim Skogland Pedersen, politiførstebetjent i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Kim Skogland Pedersen

Kim Skogland Pedersen.

Foto: Magnus Berning / NRK

I en jordkjeller på en privatadresse i Karmøy kommune beslagla politiet nylig produksjonsutstyr for sprit – hjemmebrent. Det var Karmøynytt som først omtalte saken.

I den ene siden av rommet er det ulovlige rusmiddelet produsert. På den andre sida er utstyr for å rense hjemmebrenten.

Solgt på Vestlandet

To menn innrømmer å ha noe med «fabrikken» å gjøre. Den ene har lagd spriten, mens den andre har solgt den, ifølge Skogland Pedersen.

– De har hatt forskjellige roller. Den ene har produsert, mens den andre har henta og levert, sier han.

Ifølge politiførstebetjenten har de erkjent at produksjonen hadde et omfang på 1000 liter. Spriten er også solgt til kjøpere som bor andre steder på Vestlandet – hovedsakelig i Sogn og Fjordane og Hordaland.

Skogland Pedersen ønsker ikke å si noe mer om de to mennene enn at de er «i voksen alder».

Kan idømmes fengselsstraff

Strafferamma i slike saker er bøter eller fengsel i mellom seks måneder og seks år. Skogland Pedersen kan ikke si noe om hva slags straff han venter i den konkrete saken. Årsaken er at de ennå ikke har gjort ferdig siktelsen.

Sjøl om saken er omfattende, tror ikke Skogland Pedersen at politiet behøver å sette inn større ressurser mot ulovlig spritproduksjon.

– Får vi inn tips, følger vi dem opp. Vi planlegger ikke å ha et større fokus på hjemmebrent nå enn tidligere, sier han.