– Et unikt funn i nordisk sammenheng

Arkeologene jubler etter å ha funnet 6000 år gamle økser i en steinaldergrav på Sola.

– I dag har vi funnet en grav som inneholder 6000 år gamle økser fra steinalderen. I tillegg har vi funnet fire mennesketenner, sier utgravingsleder Trond Meling.

I over ett år har arkeologer lett i jorda i Sømmevågen ved flyplassen på Sola. De har avdekket flere boliger fra tidlig steinalder, og gjort flere sensasjonelle funn. I sommer fant arkeologene i Sømmevågen et bein som var 6000 år gammelt. For en stund siden fant de også mer av menneskearmen.

Arkeologiske funn i Sømmevågen Trond Meling

Trond Meling viser fram en av de fire tennene de fant i graven.

Foto: Rolf Marnburg/NRK

– Et unikt funn

Dagens funn føyer seg inn i rekken av arkeologiske sensasjoner i Sømmevågen.

– Det er et unik funn. Vi må til Danmark og Sverige for å finne paralleller. Graven er to meter lang og en meter bred, kantsatt med stein, sier han.

– Vi begynte å grave, og fant først to tenner. Det var da vi begynte å tenke at det kanskje var en grav. Da vi undersøkte nærmere i dag fant vi øksene ved fotenden av graven, sier han.

Graver i to uker til

Og gravingen er ikke over. Den fortsetter fram til 7. november, så det kan godt være det blir gjort flere funn.

– Vi finner muligens mer skjelett eller flere tenner. Eller andre gjenstander. Drømmescenarioet hadde vært kjekt å finne redskaper i bein, men akkurat der er ikke bevaringen for bein så god, sier Meling.

Arkeologiske funn i Sømmevågen

Under de hvite teltene i Sømmevågen har arkeologene funnet flere rester fra steinalderen.

Foto: Rolf Marnburg/NRK