Hopp til innhold

Fann løysinga på taggeproblemet

Det er råd å gjere noko med det aukande tagge-problemet, men det kostar mykje tid og pengar, fortel politiet i Gjesdal.

Politiførstebetjent Vidar Tøge ved Gjesdal lensmannskontor har spesialisert seg på tagging og tagge-miljøa. Han seier at det er råd å ta taggarane.

- Dei er absolutt ikkje umogleg å ta, seier Tøte.

Krev tid og pengar

Han seier det, som alt anna, krev ressursar og prioriteringar.

- Det blir alltid eit val i forhold til kva ein skal bruka mest pengar på, seier politiførstebetjenten.

I går fortalde NRK Rogaland at det har vore ein kraftig auke, nesten 50 prosent, i talet på taggesaker som blir melde til politiet i Stavanger.

Kan kjenna igjen taggarane på handskrifta

For at taggarar skal få straff, må dei vanligvis bli tatt på fersken. Tøge seier det går ann å å ta taggarar på andre måtar, men at det er vanskeleg.

- Ut i frå handskrift og måten ein lagar teikingane på går det an å finna ut kven som har laga kva. Det krev etterforsking og det blir til slutt snakk om veldig mykje pengar, fortel han.

Gjesdal oppklarte 68 av 69 registrerte taggesaker i fjor

Politiet i Gjesdal jobba i fjor målretta mot tagging. Eit godt samarbeid med publikum, kommune og barnevern gjorde at 68 av 69 registrerte taggesaker blei oppklarte.

- Me fekk tatt inn dei relativt unge utøverane, og fekk dei inn på rett kjøl igjen.

Gjesdal frisk, Stavanger slit

Tagging er nå eit lite problem i Gjesdal lensmannsdistrikt. Leiar av ungdomsavsnittet på stavanger politistasjon Håvard Høyland er bekymra over utviklinga i sitt distrikt, og seier dei nå må vurdera å prioritera annleis.

- Når ein ser på dei tala me har når det gjeld tagging nå, så er det slettes ikkje umogleg at me må prioritera nytt her, seier Høyland.

 

Tjensås barnehage på Tjensvoll er eit av fleire bygg i Stavanger som taggarar har grisa til
Foto: Camilla Hatleskog / NRK