– Vår bransje leverer åtte milliarder kroner i uken til statskassen

En samlet fagbevegelse arrangerte onsdag ettermiddag politisk markering utenfor Oljemuseet i Stavanger. Regjeringen får kjeft for ikke å gjøre nok for å berge oljearbeidsplasser.

Oljedemonstrasjon

Fagforeninger som representerer 400 000 medlemmer arrangerte onsdag ettermiddag politisk markering utenfor Oljemuseet i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vår bransje leverer åtte milliarder kroner i uken til staskassen. Vårt velferdssamfunn er avhengig av inntekten fra vår bransje.

Det sa Hilde-Marit Rysst, Forbundsleder i SAFE. Hun minnet om at rundt 35 000 oljearbeidere har mistet jobben.

Hilde-Marit Rysst, Forbundsleder SAFE

Hilde-Marit Rysst, Forbundsleder i SAFE, minnet om at rundt 35 000 oljearbeidere har mistet jobben.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Når får vi en regjering som akter å være tøffe bedriftseiere? Den største eieren i Statoil må komme på banen, vise sine lederegenskaper og kreve aktivitet. Spesielt i Statoil, men også generelt, oppfordret hun.

Fellesskap

SAFE-lederen krevet at regjeringen må tilpasse permitteringsreglene til oljebransjen og la lærlinger og deltidsstudenter som har mistet jobben få heve dagpenger.

Les også: Advarte mot oljekrisen

Det er organisasjonene Lederne, El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, NITO og Safe som står for markeringen.

Fagforeningene krever at oljeminister Tord Lien (Frp) gjør mer for å bevare arbeidsplasser og kompetanse i oljenæringen.

Christine Sagen Helgø

– Alle i Stavanger kjenner noen som har mistet jobben, sa Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø under Oljefagforeningenes mønstring.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Alle i Stavanger kjenner noen som har mistet jobben. De menneskene skal vi ta godt vare på. Sammen må vi kjempe for å beholde arbeidsplasser. Dette er en situasjon som vi må håndtere i fellesskap.

Det sa Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø under Oljefagforeningenes mønstring i Stavanger.

Kontroll med kostnader

– Det er ingen tvil om at det vi står i nå er en svært krevende periode. Vi vet at oljeprisen er halvert på under atten måneder. Nå er det helt nødvendig at industrien får kontroll med kostnadene sine. det er det som vil skape grunnlag for varig verdiskapning og arbeidsplasser tilknyttet norsk sokkel i lang, lang tid fremover.

Det sa oljeminister Tord Lien (Frp) etter å ha hørt appellene fra fagforeningene på plassen foran oljemuseet i Stavanger. Han mener og at regjeringen allerede har levert en innsats for å berge oljearbeidsplasser.

Tord Lien, Leif Sande

Oljeminister Tord Lien (Frp) og Leif Sande, Forbundsleder Industri Energi har ikke samme syn på regjeringens innsats for å berge oljearbeidsplasser.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Permitteringsregler

– Et viktig bidrag fra vår side er at vi har gjort et stort løft innenfor petroleumsforskning. Noe som både bidrar til aktivitet neste år, men og bidrar til å få ned kostnadene på lengre sikt, sa lien til NRK.

Leif Sande, Forbundsleder Industri Energi, er langt fra imponert over regjeringens innsats.

– Hvorfor innfrir de ikke på de skatteløftene de ga på Sundvolden-erklæringen? Hvorfor kommer de ikke med noe som går på å øke aktiviteten i felt? Hvorfor tar de ikke innover seg at vi tidligere har hatt 52-ukers permitteringsperioder. Det vitner om at de ikke tror på fremtiden når de snakker om innlåsningseffekt i stedet for å gi bedriftene mulighet til å holde på arbeidskraften opp til 52 uker, spør en engasjert Sande.