Fagforening vil ha forlenging av dagpengene

Fagforeningen NITO ønsker en forlenging av dagpengeperioden for arbeidsledige – men bare visse steder. Over 1400 personer i Rogaland står i fare for innen kort tid å måtte ty til sosialhjelp for å overleve.

Wenche Haaverstein

Avdelingsstyremedlem i NITO, Wenche Haaverstein, konstaterer at flere arbeidsledige nå går inn i en enda tøffere periode. Her på karrieredag for ledige i Stavanger.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Veldig mange av våre langtidsledige medlemmer er bekymra, vi som fagforening er bekymra, og jeg vet Tekna er bekymra, sier Wenche Haaverstein, avdelingsstyremedlem i NITO, når vi treffer henne på karrieredag for arbeidsledige i Stavanger.

Per august har 1434 personer bare i Rogaland fem måneder eller mindre igjen av dagpengeperioden sin. Det er en økning på nesten 40 prosent siden februar.

I landet som helhet er tallet 12.178 – som er en økning på fem prosent.

Må selge bil og hytte

Flere av disse må snart ty til sosialhjelp for å overleve. Men skal de få sosialhjelp fra NAV, kan de bli tvunget til å selge både hus, hytter og bil for å oppfylle kravene til støtte.

– Vi vet at ting vil ta seg opp, men dette ligger så langt fram i tid at vi vil ha en periode der systemet ikke er satt opp til å ivareta disse, sier Haaverstein.

Hun ønsker en forlengelse av dagpengeperioden – men bare for ledige i Rogaland og andre kriseramma fylker.

– Vi må få en geografisk begrenset forlenging av dagpengeperioden, samtidig som vi får til tiltak som skaper omstilling. Vi ser at Rogaland er hardere rammet enn flere andre steder fordi vi har hatt så få andre bein å stå på.

– Store konsekvenser for samfunnet

Geir Pollestad (sp) i spørretimen.

Geir Pollestad (Sp)

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Stortingspolitiker Geir Pollestad (Sp) sier at Senterpartiet vil vurdere et slikt tiltak i behandlingen av statsbudsjettet. Også han er svært bekymra for dem som nå nærmer seg slutten på dagpengene.

– Når det er snakk om så pass mange, vil dette ha ringvirkninger inn i boligmarkedet, man vil forbruke mindre – det kan ha større konsekvenser for samfunnet.

Pollestad etterlyser ekstraordinære tiltak for å hindre at hundrevis av arbeidsledige blir tvunget til å selge hus og bil. Han ser blant annet for seg ordninger der arbeidsledige kan hjelpe til med arbeid i kommunene, og så etterlyser han fleksibilitet for dem som blir rammet.

– Folk må selge huset for å få sosialhjelp, da er det kommunene og sosialhjelpen som må betale leia i det huset de skal leie – og i mange tilfeller kan jo det være et dyrere boalternativ enn det de hadde, sier Pollestad.

Har bedt om kartlegging

Anniken Hauglie

Anniken Hauglie (H), arbeidsminister

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) påpeker at de fleste får seg jobb før dagpengeperioden går ut, men sier at hun har bedt om en kartlegging.

– Før sommeren ba jeg Arbeids- og velferdsdirektoratet se særskilt på den gruppa som nærmer seg slutten, for å finne ut hvem de er, hvilke behov de har, og ikke minst hva skal vi gjøre for å fange dem opp bedre. Men målet vårt er flere jobber, og det oppnår vi gjennom budsjettet, sier Hauglie.