NRK Meny
Normal

Færrest helsesøstre per elev i landet

Rogaland kommer dårligst ut i landet når det gjelder antallet elever per helsesøster i den videregående skolen. Det kan være noe av årsaken til det høye frafallet i den videregående skolen, mener sykepleierforbundet.

Helsesøster på Ålgård skole

Spesielt i den videregående skolen kommer Rogaland dårlig ut når det gjelder helsesøsterdekning. Her fra Ålgård skole i Gjesdal.

Foto: NRK

– Rogaland er på desidert jumboplass når det gjelder helsesøstre i videregående skole. Vi burde vært blant toppen, sier leder i sykepleierforbundet i Rogaland, Nina Horpestad.

En ny undersøkelse publisert i fagbladet Sykepleien viser at antallet helsesøstre må økes med 125 prosent i barneskolen for å nå normtallet til Helsedirektoratet. For ungdomsskolen og videregående er tallene henholdsvis 34,4 og 21,1 prosent.

I undersøkelsen kommer Rogaland desidert dårligst ut når det gjelder helsesøstre i den videregående skolen. Det er nærmere 2400 elever per helsesøster, og det er langt over det som er anbefalt.

Nina Horpestad

Nina Horpestad, leder i sykepleierforbundet i Rogaland.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Viktig å fange opp de som sliter

– Det kan ikke Rogaland være bekjent av. Ei helsesøster i videregående fremmer fysisk og psykisk helse og et godt miljø. Det viktig å ha ei helsesøster der som kan fange opp de som sliter, sier Horpestad.

– Denne mangelen kan være noe av årsaken til det høye frafallet i den videregående skolen i fylket, mener hun.

Hun synes tallene er svært urovekkende.

– Det er trist og bekymringsfullt. Det trengs en øremerking fra staten for å få dette i orden. Kommunene må også ta ansvaret og sørge for at de kommer på plass, sier hun.

Fylkesoversikt over helsesøsterdekning
Foto: Norsk Sykepleierforbund

Undersøkelsen ble besvart av 200 av 340 kommuner (58 prosent). Disse er med i undersøkelsen, i hvert fylke:

Antall skoler som var med i undersøkelsen
Foto: Norsk sykepleierforbund