NRK Meny
Normal

Færre utenlandske vogntog på E39

Norsk Lastebileierforbund (NLF) i Rogaland og Vest-Agder har talt alle vogntog som det siste døgnet har passert Krossmoen på E39. NLF tror nedgangen kan skyldes økt kontrollvirksomhet fra norske myndigheter.

Tor Bjarne Asheim (th) og Kjell Nilsen

Kjell Nilsen (tv) og Tor Bjarne Asheim er fylkesledere i Norsk Lastebileierforbund i henholdsvis Agder og Rogaland. De er fornøyde med at det nå ser ut som om det er færre utenlandske vogntog på E39.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Dette kan være et resultat av det arbeidet forbundet har nedlagt. Det har vært arbeidet intenst med å kartlegge utenlandske aktører på norske veier.

Det sier Tor Bjarne Asheim som er fylkesleder i Norsk lastebileierforbund i Rogaland.

I løpet av de 24 timene tellingen pågikk passerte 878 norske og 252 utenlandske vogntog tellepunktet ved Krossmoen på E39. Det er åtte prosent færre utenlandske vogntog enn ved en tilsvarende telling for to år siden.

Norsk vogntog på Krossmoen

De fleste vogntogene som passerte kontrollpunktet på Krossmoen det siste døgnet var norske. Det viste tellingen til Norsk Lastebileierforbund.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Det skjer samtidig som den totale trafikken har økt. Det er det motsatte av del lastebileierne hadde forventet.

Tilsvarende tellinger har vært gjort over hele landet.

Utlendingene svekket i konkurransen

– Årsaken kan være pålegg som er kommet. Lønnen til sjåførene var gjerne dårligere før. Det betyr gjerne at de utenlandske vogntogene nå har vanskeligere for å konkurrere med de norske, sier Asheim.

Lastebileierne mener tallene tyder på at det har vært en positiv utvikling.

– Dette kan være et resultat av det arbeidet forbundet har nedlagt. Det har vært arbeidet intenst mot myndighetene med å kartlegge utenlandske aktører på norske veier. Spesielt med tanke på at reglene om kabotasje blir fulgt.

Kabotasje-reglene innebærer blant annet at utenlandske vogntogsjåfører maksimalt kan utføre tre såkalte kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet