Hopp til innhold

Færre unge dør i trafikken

... Men unge menn i alderen 18–24 år er fortsatt overrepresentert i ulykkesstatistikken, og det vil Statens vegvesen og politiet gjøre noe med.

kampanje

RÅKJØRER: I den nye kampanjen til Statens vegvesen og politiet, spilles det på at menn som råkjører er umodne.

Foto: Statens vegvesen

Hele 27 trafikanter i alderen 18–24 år døde i trafikkulykker i 2013. Så langt ser tallene for 2014 langt bedre ut.

I år har 14 trafikanter i alderen 18–24 år omkommet i trafikken. Av antall omkomne i 2013 var 73 prosent av de omkomne menn.

Jon Molnes, leder for seksjon for trafikkadferd i Vegdir

Jon Molnes i Statens vegvesen.

Foto: Henriette Erken Busterud

Trenden med at gutter er de mest uforsiktige, gjør at Statens vegvesen i samarbeid med politiet nå går i gang med en ny kampanje, som tar for seg høy fart og umodne gutter.

Kampanjen skal gjøre det ukult blant unge menn å kjøre for fort.

Unge tror de er flinkere enn de er

– De unge mennene er nøkkelpersoner for å få ulykkestallene til å fortsette å synke. Vi ønsker å forsterke den positive trenden, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.

Han mener at en holdningsendring er helt sentralt for å lykkes med å få ned antall drepte i trafikken.

Ifølge Molnes er det flere grunner til at noen unge velger å kjøre for fort.

– De er i en sårbar tid i livet hvor det meste står på spill. Unge, uerfarne sjåfører har en tendens til å tro at de er flinkere til å kjøre bil enn de egentlig er, sier han.

Ofte har de unge heller ikke så god erfaring med å vurdere utfallet av de valgene de tar i trafikken.

– Evnen til å planlegge og vurdere konsekvenser er ikke ferdig utviklet hos unge menn før de er rundt 25 år. Denne evnen er plassert i hjernens frontallapp, sier Molnes.

Umodent å kjøre for fort

«Ungdom og fart»-kampanjen trekker parallellen mellom umodenhet og det å kjøre for fort, for så å få gutter i målgruppen til å ta avstand fra umoden oppførsel.

Mange kjører 10–15 kilometer over fartsgrensen, og tenker at det ikke utgjør noen forskjell. Det de ikke tenker på er at det kan være hele forskjellen på liv og død.

– Det er ikke sant at alle de andre kjører for fort. Med høy fart øker risikoen for en ulykke, og skadeomfanget om ulykken skulle være ute. Lavere fart vil redde liv, sier Molnes.

Se videoen her: