Hit vil ikke folk kjøre buss

Innbyggerne i Stavanger-området bruker bussen sjeldnere enn før, og langt mindre enn de gjør både i Bergen og Trondheim. I Bergen har bybanen gitt bussen et løft – det samme bør skje i Stavanger, håper Venstre.

Torget i Stavanger

Målt per innbygger tok Stavanger-folk 63 reiser hver i fjor. Bergenserne reiste 99 ganger, trønderne 103.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

I motsetning til tallene på landsbasis, har bruken av kollektivtransport gått ned i Stavanger-regionen. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Iselin Nybø inn i sentralstyret i Venstre

Iselin Nybø.

Foto: Kenneth Gjesdal

– Dette er ikke bra nok. Vi er en region med stor vekst, og vi vet at vi ikke kan ta denne veksten med biltrafikk, sier Iselin Nybø, bystyrerepresentant for Venstre.

I fjor var det nær 525 millioner reiser med kollektivtransport, en økning på 20 millioner reiser fra året før. Men mens mesteparten av denne veksten skjedde i byområdene Oslo, Bergen og Trondheim, gikk tallene for Stavanger ned.

Halvannen million færre reiser enn i 2005

Målt i antall bussreiser gikk tallene opp i både Bergen og Trondheim, mens de gikk ned i Stavanger, fra 2010 til 2011 (se tabell).

Også målt mot 2005 var det nedgang. Mens de to andre storbyene Stavanger kan sammenligne seg med, økte busstrafikken på de seks årene, gikk Stavanger-reisene ned med over halvannen million.

Artikkelen fortsetter under tabellen.

Antall bussreiser, 2005-2011

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Stavanger

15,9 mill

16 mill.

13,7 mill.

13,1 mill.

14 mill.

14,8 mill.

14,2 mill.

Bergen

28,1 mill.

28,6 mill.

28 mill.

27,4 mill.

26,8 mill.

26,7 mill.

32,4 mill.

Trondheim

18,3 mill.

18,9 mill.

16,5 mill.

17,3 mill.

17,8 mill.

19,2 mill.

20 mill.

Bybanen i Bergen

Bybanen i Bergen.

Foto: NRK

Nybø (V) tror ikke nedgangen har bare én forklaring.

– Det skyldes nok kollektivtilbudet, og det er sikkert også politiske prioriteringer som kan være med på å forklare. Jeg tror det er sammensatt.

– Privatbilismen står sterkt

– Vi er i en by der privatbilismen står sterkt. Jeg kan forstå at folk foretrekker privatbilen sin fremfor å sitte på bussen i én time for å komme til jobb på Forus, sier hun.

Også målt opp mot innbyggertallet er Stavanger-folk dårlige til å bruke bussen.

Artikkelen fortsetter under tabellen.

Antall bussreiser per innbygger, 2005-2011

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Stavanger

79

78

65

61

64

66

63

Bergen

94

95

91

88

84

83

99

Trondheim

104

106

91

93

95

101

103

Filip Rygg

Filip Rygg.

Foto: Ingrid Hognaland / NRK

Nybø mener politikerne har én oppgave foran seg. I Bergen økte nemlig antall bussreiser i fjor, til tross for at også Bybanen da var oppe og gikk.

– Vi må få en bybane til denne regionen. Den kan ta unna den kollektivveksten vi må ha her, sier hun.

– Bybanen har mange ringvirkninger. En av dem er at en tar bussen til bybanen, eller bybanen til en buss. Bybanen er ryggraden i nesten alt det positive som skjer i vår by nå, sier Filip Rygg (KrF), byråd med ansvar for samferdsel i Bergen.