Langt bak målet

Langt færre tar buss i Rogaland enn det politikerne håper på.

Kolumbus buss 2
Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Det viser de endelige passasjertallene fra Kolumbus for 2010.

Økningen i antall bussreiser var på 1,3 prosent i fjor. Politikerne i fylket har forutsatt at trafikken skal øke med 4 prosent årlig i snitt frem mot 2020..
Fjorårets tall innebærer enn reell nedgang i passasjertallet i fylket målt i forhold til befolkningsveksten i Rogaland.

Tallene

Passasjertallen for Jæren, Dalane og Egersund viser en ndgang i antall reiser på 4,5 prosent.
På Haugalandet var økningen 2,8 prosent mens det mest befolkningsrike området på Nord-Jæren hadde en økning på 1,5 prosent.
Økningen måles i antall reiser. Med utgangspunkt i den sterke befolkningsveksten i området innebærer det at færre innbyggere enn året før valgte bussen.

Problemer

Kolumbus forklarer den svake veksten med problemer med billetteringssystem i desember og at flere reiser ikke er blitt registrert.
Samtidig åpnet selskapet også for validering i bakdøren og mener at en del reiser av den grunn heller ikke ble registrert.

Mål

Politikerne i fylket har som mål øke kollektivandelen med 25 prosent frem mot 2040. Det vil innebære en økning på nær 50 prosent i forhold til dagens antall reiser på Nord-Jæren og at området må ha en gjennomsnittlig økning i antall reiser på omlag 4 prosent de neste ti årene.