NRK Meny
Normal

Færre maritime søkere ved HSH

Nautikkutdanningen ved Høgskolen Stord Haugesund har halvparten så mange søkere i år som i fjor.

Høgskolen Stord Haugesund

Færre vil studere maritimt ved Høgskolen Stord Haugesund.

Foto: HSH

Det er 91 personer som har søkt seg til nautikkutdanningenved Høgskolen Stord Haugesund. I fjor var det 172. Det tilsvarer en nedgang på hele 47 prosent.

Noe av nedgangen forklarer skolen slik:

– På maritim utdanning har vi hatt mange svenske søkere tidligere år. I år har vi ikke markedsført oss på samme måte som tidligere i Sverige. Og dermed har vi få svenske søkere, sier studiesjef Gro Nesheim i en pressemelding.

– Men vi opprettholder andelen med norske søkere med de 33 nye søkerne til nautikk Y-veien. Det er vi veldig godt fornøyde med. Så det blir fortsatt god konkurranse som studieplassene, sier hun.

Færre har HSH som førstevalg

2927 personer har søkt på 707 studieplasser ved Høgskolen Stord Haugesund. 1009 av dem har høgskolen som førstevalg.

– Nedgangen er på sju prosent. Men vi vet at vi har om lag 40 søkere til som ennå ikke er kommet med på disse tallene. Så søkertallene er ganske stabile sammenlinket med fjoråret, sier studiesjef Gro Nesheim.

- I tillegg til Samordna opptak har vi et stort lokalt opptak. Her har vi utdanninger hvor man søker seg direkte til HSH. Det er viktig å se disse to tingene i sammenheng, sier hun.