NRK Meny
Normal

Kraftig nedjustering av befolkningsveksten

Befolkningsveksten i Stavanger blir bare halvparten så stor som tidligere antatt, mener Statistisk Sentralbyrå (SSB). Dersom prognosene slår til, vil det få store konsekvenser for byens innbyggere.

Stavanger flyfoto

SSB tror nå på mindre befolkningsvekst i Stavanger enn det de gikk ut med i mai.

Foto: Wikipedia

Bare i løpet av det siste året har SSB nedjustert prognosen for innbyggertall i Stavanger fra 166.000 til 148.000 i 2030.

– Dette er signaler vi bør se nøye på, med tanke på hva det kan innbære. Det er vanskelig å spå fremtiden, så vi må ta høyde for at det kan utvikle seg i en retning som blir mer krevende, sier rådmann i Stavanger, Inger Østensjø.

Tror innbyggerne må betale

Både bybanen og andre større prosjekter er planlagt ut fra en befolkningsvekst som er langt høyere enn den som nå foreligger for Stavanger fra SSB.

Tore B. Kallevig

Tore B. Kallevig.

Foto: Marius Vervik / Frp

Fremskrittspartiet mener at det er innbyggerne som må ta konsekvensene, om en bybane blir vedtatt.

– Faren er at politikerne fatter et vedtak om å investere i en bybane, men at antall inbyggere som skal betale for den blir langt færre, sier gruppeleder i Stavanger FrP, Tore B. Kallevig.

La SSBs prognose til grunn

Befolkningsveksten de siste tre årene er også betydelig redusert. Økt fraflytting, lavere innvandring og lavere fødselstall på nasjonalt nivå er hovedforklaringen, ifølge SSB.

I mai i år la Bybanekontoret frem tall som viste passasjergrunnlaget for bybanen. Til grunn lå blant annet SSBs prognose fra 2009 for befolkningsveksten i Stavanger. Da spådde SSB 163 000 innbyggere i Stavanger i 2030. Nå er prognosen 148 000.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Bybanen i Stavanger

Det er stor politisk uenighet rundt om Stavanger bør satse på en bybane.

Foto: Illustrasjon

Dersom dagens prognoser slår til, vil det få store konsekvenser for blant annet finansiering av store og planlagte transportprosjekter.

– Selektive ved valg av prognoser

For det er befolkningsveksten som skal være med på å finansiere en rekke av transportløsningene, både gjennom å løse billett og å betale bompenger. Det bekymrer bybanemotstander Kallevig fra FrP.

– Konsekvensene er helt åpenbare. Politikerne er gjerne litt selektive i forhold til hvilke innbyggertall de legger til grunn.

Han tror prognosene er langt mer forsiktige når det er snakk om hva som trengs til skoler, SFO, helse og omsorg.

– Men prognosene skrus opp med én gang det er snakk om å dokumentere behovet for en bybane, sier han.

Stoler ikke på SSB

Stavanger kommune har ikke stolt på de høye prognosene for befolkningsvekst som SSB har utarbeidet de siste årene.

– Kommunen utarbeider egne fremskrivninger, sier rådgiver ved kontoret for kommuneplan i Stavanger, Einar Skjæveland.

I motsetning til regionale transportplanleggere, mener kommunen at tallene til SSB har ligget altfor høyt. Det kan få konsekvenser.

– Det kan føre til at vi bygger ut for mye tjenester til befolkningen enn nødvendig, tror Skjæveland.

Signaler

Signalene om at befolkningsveksten i Stavanger flater ut, er flere. I fjor vokste innbyggertallet i kommunen med 1485 personer. Året før var veksten 2171, og året før der 2240.

Tall NRK har fått fra SSB viser at netto utflytting har økt med 30 prosent når man sammenlikner periodene 2006-2010 med 2007-2011.

I sommer kom det også tall som viser at bare i løpet av andre kvartal i år var netto utflyttingen på 187 personer.