NRK Meny

FÆRRE FLYR FRA SOLA:

Stavanger lufthavn, Sola har en reduksjon i antall passasjerer på 6,7 prosent, melder Avinor. Også andre lufthavner med mye offshorerelatert trafikk opplever trafikknedgang. I april i år var det 22,4 prosent færre offshore-passasjerer enn i april 2015.