Normal

– Bølgen av nedbemanninger ser ut til å avta

Færre bedrifter regner med å redusere bemanningen det neste halvåret. Det får noen til å tro at bunnen er nådd, mens andre er mindre optimistiske på vegne av oljenæringen.

Bjarne Andvedsen har jobbet som sveiser på Aibel i over ti år

Hver tredje bedrift innen oljesektoren har redusert bemanningen de siste månedene. Færre bedrifter tror det kommer nye nedbemanninger det neste halvåret.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Vi ser at den bølgen vi har hatt av nedbemanninger kan se ut til å avta noe, sier konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

Bakgrunnen er nye tall i den såkalte Vestlandsindeksen.

Hver tredje bedrift (34 prosent) innen olje og gassmarkedet oppgir at de har redusert tallet på ansatte de siste tre månedene. I den samme gruppen bedrifter sier «bare» 26 prosent at de forventer å redusere tallet på årsverk de neste seks månedene.

Arbeidsinnvandrere drar hjem

Ragnhild Janbu Fresvik

Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest sier at bølgen vi har hatt av nedbemanninger kan se ut til å avta noe.

Foto: Marit Hommedal

– En del av sysselsettingsveksten har vært tatt unna av arbeidsinnvandring. Vi ser allerede at nettoinnvandringen er på vei ned. Det gjør at norske arbeidstagere i større grad blir vernet fremover, sier Janbu Fresvik.

Vestlandsindeksen er utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons analyse. 700 bedrifter i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal deltar i undersøkelsen.

Blant bedrifter som ikke er knyttet til oljevirksomheten er det kun ti prosent som har skåret ned på bemanningen, også i den gruppen er det færre som tror det kommer nye nedskjæringer det neste halvåret.

– Vi tror at det er mange bedrifter som har vært føre var og tatt ganske djerve grep i forhold til å redusere kostnadene allerede de seks foregående månedene, sier Janbu Fresvik.

Minst optimisme i Rogaland

Seks av ti bedrifter på Vestlandet er positive til utviklingen de neste seks månedene. Optimismen er likevel minst i Rogaland og blant de oljerelaterte bedriftene.

– Det kan trolig tilskrives utsikter til bedret konkurranseevne for bedriftene gjennom lavere lønnsvekst og svakere krone. Samtidig melder oljerelaterte bedrifter om de svakeste framtidsutsiktene, forteller konserndirektøren.

Ståle Kyllingstad i ROV-simulatoren de bruker for å trene opp ansatte

IKT-gründer Ståle Kyllingstad deler ikke optimismen fra dem som utarbeider Vestlandsindeksen.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Vi er akkurat kommet til bunnen

IKT-gründer Ståle Kyllingstad deler ikke optimismen fra dem som har utarbeidet Vestlandsindeksen.

– Jeg frykter at det neste året blir svært tøft for mange av oss i bransjen. Rett og slett fordi at en Sverdrup-kontrakt til Norge og Aibel ikke er nok. Det ser kanskje slik ut, men jeg tror til og med Aibel er avhengig av å få mer arbeid for å få dette til, sier Kyllingstad.

Han viser til at Kværner har varslet at de mangler arbeid, og at de er avhengige av å få den neste Sverdrup-kontrakten. Kyllingstad mener at de store konsernene vil kjøpe færre tjenester fra de mindre leverandørene i tiden fremover.

I tillegg minner IKT-gründeren om at pengebruken er mer enn halvert i drifts og vedlikeholdsmarkedet og at det er mindre leting og mindre bruk av supplybåter enn før.

– Vi skraper i bunnen, men bunnen er nesten som et badekar. Vi er akkurat kommet ned, og der vil vi være en stund, og kanskje går vi enda litt mer ned mot midten, sier Kyllingstad.