Færre barn

Nye prognoser tyder på at etterspørselen etter barnehageplasser i Karmøy kommune vil gå ned i årene som kommer, skriver rådmannen i neste års budsjettforslag. Forklaringen er at det ikke er bygget så mange nye boliger som forventet, antall fødsler går ned og det er redusert innflytting til kommunen. Bare fra i fjor til i år er det blitt 92 færre barn under seks år i kommunen.