Hopp til innhold

– Noen hundre dødsfall kunne ha vært unngått

Kun én av ti sykehusansatte vaksinerer seg mot sesonginfluensa. I ytterste konsekvens kan dette føre til at sårbare pasienter dør, ifølge professor Geir Sverre Braut.

Vaksinesprøyte

Ni av ti sykehusansatte med pasientkontakt dropper sesongvaksinen. Det på tross av at både WHO og Folkehelseinstituttet er klare i sine anbefalinger.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det er en gjennomgående svikt på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Slik konkluderer Gørill K. Amundsen og Henriette Helland. De har sett på influensavaksinering av helsepersonell, i sin masteroppgave ved Universitetet i Stavanger (UiS).

– Vi er nødt til å få helsepersonell til å se at influensavaksinasjon er en del av deres plikt. De har et moralsk ansvar, sier Amundsen.

For de fleste er sesonginfluensa en plagsom, men ufarlig sykdom. Andre kan rammes hardt. De mest sårbare har høy alder eller andre sykdommer fra før. Kontakt med uvaksinerte sykehusansatte er problematisk, mener hun.

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut, professor i sikkerhetsfag ved UiS, mener uvaksinert helsepersonell kan være farlig for sårbare pasienter.

Foto: Gunnar Ringen Johansen / NRK

– Det er tragisk. Det som er bagateller for friske folk, kan være avgjørende for sårbare personer, sier Geir Sverre Braut, professor i sikkerhetsfag ved UiS.

I ytterste konsekvens kan uvaksinert helsepersonell føre til dødsfall, forklarer han.

– Vi må gå ut ifra at det årlig er noen hundre dødsfall som kunne ha vært unngått, dersom helsepersonell hadde vært vaksinert, sier han.

Professoren tror mangel på informasjon er én av grunnene til at såpass få vaksinerer seg.

Ubevisst smittefare

Ni av ti sykehusansatte med pasientkontakt dropper sesongvaksinen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det på tross av at Verdens helseorganisasjon og Folkehelseinstituttet (FHI) er klare i sin oppfordring.

– Alle tiltak som kan forhindre at sårbare pasienter blir smittet og får alvorlige forløp av influensa bør benyttes. Vaksine er ett slikt tiltak, sier Ellen Furuseth, lege i avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer i FHI.

Ellen Furuseth, lege i Folkehelseinstituttet

Ellen Furuseth, lege i avdeling for forebyggbare sykdommer i FHI, er klar på at de ønsker flere vaksinerte helsearbeidere.

Foto: Anne Lene Solbakken / Folkehelseinstituttet

Årlig dør rundt 900 personer i Norge av influensa. Én av fire som anbefales sesongvaksine på grunn av kroniske sykdommer velger å ta den.

– Men mange får ikke fullgod effekt. Derfor er det viktig at de som er tett på disse pasientene også bidrar, sier Furuseth.

Furuseth tror frykt for bivirkning kan være en årsak til at helsepersonell styrer unna vaksinen. Omtrent 20 prosent av dem som blir smittet, har få eller ingen symptomer, men kan smitte andre. Helsepersonell som føler seg friske kan dermed gå på jobb og smitte sine pasienter uten at de vet det, forklarer Furuseth.

– En vei å gå

– Vi kan ikke være fornøyd med at kun hver tiende helsepersonell vaksinerer seg, sier Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege ved Stavanger Universitetssykehus (SUS).

SUS ligger over landsgjennomsnittet hva angår vaksinerte ansatte. Likevel har de en lang vei å gå, mener han. Alle ansatte får tilbud om gratis vaksine, og det jobbes med å bli enda flinkere på å informere om hvorfor dette er viktig.

– Vi må prøve å få dette tallet høyere. Dette er ikke ment kun som et tilbud til de ansatte. Vi gjør det fordi vi ønsker å beskytte både de ansatte og pasientene, sier han.

Kleppe tror antall vaksinerte helsearbeidere vil gå opp i kommende influensasesonger.

– Fokuset på smittevern har økt de siste årene. Vi tror at vi skal klare å øke andelen vaksinerte ganske betydelig, sier han.

Flere nyheter fra Rogaland