Få søkere til rektorjobbene: – Rektorer må skifte lyspærer og strø fortauet

Kommuner i hele landet sliter med å rekruttere rektorer. – Det er dypt alvorlig. Hvis vi ikke har god lederkompetanse i skolene, får vi dårligere skoler, sier Utdanningsforbundet.

Skoleelever i videregående skole

Gode lærere er ikke nok for å skape en god skole, dersom skoleledelsen ikke er god, sier Utdanningsforbundet.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Noen ganger trenger kommunene bare å telle til to når søknadsfristen for rektorstillinger har passert.

Leder i Utdanningsforbundets lederråd, Tormod Korpås, tror kvalifiserte søkere vegrer seg for å søke på jobbene.

– Rektorer har opplevd at de har lite pedagogisk handlingsrom, fordi de blir satt til å gjøre rene driftsoppgaver. Vi har fått tilbakemeldinger fra rektorer som må skifte lyspærer og strø fortauet. Eller som må gå ut med søpla fordi de er de siste som går fra jobben.

Tormod Korpås

Tormod Korpås, leder for lederråd, sentralstyret i Utdanningsforbundet.

Foto: JARL MORTEN ANDERSEN

Siden 2005 har Utdanningsforbundet sett en negativ utvikling.

Søkerlistene blir kortere, og færre og færre av søkerne er kvalifiserte.

– Det som før var et problem i små kommuner, er nå et problem i store byer, sier Korpås.

Hjelper ikke med kun gode lærere

Lærernorm, kompetansekrav og masterutdanning. Lærerne er viktige, men vi må ikke glemme rektor, mener Korpås.

– Selv om du har høy kompetanse på lærene og høy lærerdekning, får vi ikke gode skoler uten profesjonell skoleledelse. All skoleforskning viser det.

Ansatte elleve rektorer på under fire år

Kommunalsjef i Vindafjord kommune Nils Erik Eide kjenner godt til korte søkerlister når rektorstillinger skal besittes.

– Når du har en eller to søkere på søkerlista er det klart det er lite å velge mellom. Vi lyser ofte ut en gang til, og må oppfordre folk til å søke.

Kommunalsjef Nils Erik Eide

Kommunalsjef i Vindafjord kommune, Nils Erik Eide.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Eide har kanskje mer erfaring enn de fleste. I sin forrige jobb som kommunalsjef i Suldal kommune ansatte han ti rektorer på tre år. Siden oppstarten i ny jobb i høst, har han allerede ansatt én rektor.

Straks skal han i gang med å finne en til. Men denne gangen vil Eide ha ekstern hjelp, og vurderer å kontakte et rekrutteringsbyrå for å nå flere.

– Hvorfor er det så få som søker?

– Folk har det godt i klasserommet og det er det de brenner for. Og så er det klart at rektor har mer ansvar nå enn før, sier han.

Ifølge Korpås er rektorer i noen tilfeller virksomhetsledere med ansvar for 80 millioner kroner i omsetning, 1000 elever og 200 ansatte. Det tar tid.

– Dette blir ekstra alvorlig i skolen fordi tiden som til syvende og sist er satt til pedagogisk ledelse blir for liten.

Rektor er ensom og utsatt

Utdanningsdirektør i KS, Erling Barlindhaug, mener de positive sidene med å være rektor ikke blir tydelig nok kommunisert.

– Vi må snakke opp rektorstillingen som en fantastisk spennende lederjobb, sier han.

I fjor leverte Rambøll en rapport der det kom fram at mellomledere i skolen ikke søker rektorstillinger, fordi de oppfattes som ensomme og utsatte.

Nå håper KS at lederutviklingsprogrammet Led skole, som nylig ble lansert, skal gjøre at flere vil bli rektor.

– Vi tror at det å utvikle ledergrupper i skolen gjør rektorstillingen mer attraktiv, sier Barlindhaug.