NRK Meny
Normal

Få kvinner i politikken i Rogaland

Rogaland ligger på bunn i landet når det gjelder kvinner i kommunestyrene med 31 prosent. I dag arrangeres konferansen «Kvifor så få kvinner?»

- Det virker nok litt skremmende, jeg er redd jeg ikke har peiling, det virker for høyt. Men hvis jeg hadde fått sett og hørt om det, deltatt, så hadde det kanskje virket annerledes, sier Kari Galta. Hun er en av mange kvinner som blir engasjert i politiske saker, men ikke deltar aktivt selv.

I dag arrangeres konferansen «Kvifor så få kvinner?» i regi av Fylkesmannen i Rogaland. Der diskuteres det hvordan en får kvinner inn i politikken.

Vanskelig skritt

FrP-politiker Rita Charlotte Thu er relativt ny i politikken og synes selv det var vanskelig å ta steget inn i kommunestyresalen.

- Det gikk faktisk nesten et år før jeg torde gå. Jeg trodde  ikke jeg var kommet langt nok. Jeg kunne ikke så mye at jeg kunne stille opp på gruppemøter. Jeg tror kanskje at mange damer ikke er klar over hva det dreier seg om.

Forskjell på kommunene

Rita Charlotte Thu er med i kommunstyret i Klepp. Der er det 39 prosent kvinner. Det er gode tall sammenlignet med nabokommunen Time som bare har en kvinneandel på 25 prosent. Margit Hunemo, gruppeleder i Time KrF, forstår ikke hvorfor forskjellen mellom de to kommunene kan være så stor.

- Jeg synes det er skremmende stor forskjell. Jeg er innflytter til Jæren og har undret meg mange ganger på de store forskjellene mellom Klepp, Time og Hå. Det er ulike kulturer. Sosiologien er en utfordring i seg selv. Jeg har ikke svar.

Trivsel i politikken

Ordfører i Klepp Elfin Lea er en av de få mennene som skal på konferansen «Kvifor så få kvinner?». Han mener det viktigste er at politikerne selv formidler til andre hvor interessant det er å drive politikk.

- Hvis folk trives i politikken og forteller om det utad, så skaper det kanskje en lyst hos andre til å være med. Det kan godt være at kvinnene med erfaring fra politikken i Klepp har vært gode ambassadører i lokalsamfunnet.

Kumulerer menn

De tre politikerne, Lea og Thu i Klepp kommune og Hunemo i Time, er enige om at det er sammensatte årsaker til at kvinnene ikke blir politikere. Margit Hunemo tror ikke dette bare er kvinnene sin feil. Også velgerne har hatt en kultur for å velge bort kvinner framfor menn.

- Velgerne kumulerer menn, sånn stryker de indirekte kvinner. Hvorfor de gjør det, vet jeg ikke. Dessverre er det sånn. Det gjør nok at en del kvinner ikke har lyst å på en måte bli kumulert vekk fra politisk engasjement. Når du sier ja har du lyst å være med. Da er det veldig trist at de utenfor, som skal bruke stemmeseddelen, kumulerer deg ut, sier  Hunemo.

Rikspolitikken skremmer

Elfin Lea tror også tv-debatter og rikspolitikk skaper et feil bilde av hva politikk er på kommunenivå.

- Rikspolitikken har et helt annet vesen ved seg enn lokalpolitikken. Det er viktig å få synliggjort. Jeg tror kjeklingen på fjernsynet er med på å skremme mange vekk fra engasjement i lokalpolitikken. Det er veldig viktig å få fortalt at det ikke er slik livet i kommunestyrene på Jæren er.

Handler om oss

Men trass i alle årsakene til hvorfor så få kvinner er med i politikken så forstår ikke Rita Charlotte Thu at kvinnene ikke bryr seg mer om å bestemme i sin egen kommune.

- Jeg kan ikke helt forstå at ikke flere damer er med. Det dreier seg faktisk om kommunen vår, barna våre, foreldrene og besteforeldrene våre og oss. Hvis det er mangel på damer, forstår jeg egentlig ikke hvorfor.