Få innvandrere stemte ved valget

Valgdeltakelsen blant innvandrere i Rogaland er langt lavere enn landsgjennomsnittet

Illustrasjonsbilde

Under stortingsvalget i september i fjor var det bare 45,1 prosent av innvandrerne i Rogaland som brukte stemmeretten. (Illustrasjonsbilde).

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Under stortingsvalget i september i fjor var det bare 45,1 prosent av innvandrerne i Rogaland som brukte stemmeretten.

En oversikt fra Statistisk Sentralbyrå viser at det bare er tre andre fylker som har lavere valgdeltakelse blant innvandrene enn Rogaland. På landsbasis var innvandrerdeltakelsen ved valget 52,2 prosent.

Det var vel 450 innvandrere i Rogaland som hadde stemmerett ved stortingsvalget, mens nesten 11 000 norske statsborgere med innvandringsbakgrunn hadde stemmerett.

11 000 innvandrere kan stemme

Jens vinner innvandrerne

SSB sine tall for hele landet viser at Generelt viser at deltakelsen til stemmeberettigede innvandrerkvinner og norskfødte kvinner med innvandrerforeldre er gått ned, mens deltakelsen til stemmeberettigede innvandrermenn og norskfødte menn med innvandrerforeldre øker.

- Lavest blant kvinner fra Asia

Kvinner fra Europa og Sør-Amerika hadde høyere fremmøteprosent enn menn fra samme områder. Menn fra Nord- og Mellom Amerika, Afrika, Asia og Oseania hadde derimot høyere fremmøteprosent enn kvinner fra samme område.

Høyest deltakelse hadde menn med bakgrunn fra Nord- og Mellom Amerika og menn fra Oseania, mens kvinner fra Asia hadde den laveste deltakelsen, går det fram av meldingen fra Statistisk Sentralbyrå.

Generelt øker deltakelsen med alder og botid. Ved høstens stortingsvalg hadde de tre eldste aldersgruppene den høyeste valgdeltakelsen, med 65 prosent for gruppen over 60 år.

De tre eldste aldergruppene utgjorde 55 prosent av alle stemmeberettigede innvandrere. De yngste aldersgruppene hadde lavest frammøteprosent, og gruppen 26-29 år hadde den aller laveste med 39 prosent.