NRK Meny
Normal

Få barn deltar i terrorøvelser på skolen

Eksperter og skoleledere er uenige når det gjelder skoleterrorøvelser. I Norge har bare én av fem skoler latt barna delta i slike øvelser de siste tre årene.

Fra øvelsen "Skyting pågår"

ØVELSE: På Hovin skole i Oslo ble det gjennomført en skoleskytingsøvelse i 2012.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Etter Sandy Hook-tragedien i 2012 har det i snitt skjedd en skyteepisode hver uke i USA. Situasjonen er en helt annen i Norge, men beredskapsplanlegging er på full fart framover her til lands.

Bjørn Ivar Kruke

BARNA MÅ MED: Det sier Bjørn Ivar Kruke, førsteamanuensis i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Foto: NRK

– For tre år siden var det utenkelig å drive med slik planlegging ved norske skoler og barnehager sier Bjørn Ivar Kruke, som underviser i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Det store spørsmålet er: Skal en øve med eller uten skoleelevene?

– Nå er dette blitt en realitet, og vi må helt klart øve sammen med skolebarna, sier Kruke.

Politiet sier nei

I Rogaland er det ikke vanlig å øve med elever. På landsbasis har bare én av fem skoler hatt skoleskytingsøvelser med elever som deltakere de siste tre skoleårene.

Fra 2012 til 2014 er trusler mot norske skoler nærmest ikke-eksisterende. Tall NRK har hentet inn viser at det i løpet av de tre årene ble fremmet fire trusler mot skoler i Norge.

Politioverbetjent i Sør-Vest politidistrikt, Nikolai Austrheim, forteller at Politidirektoratet har vært klare på hva de mener om saken.

– Politiet anbefaler at øvelser som omhandler alvorlige hendelser, hvor våpen er involvert, bør øves på uten elever, sier han.

– Hvorfor ikke?

– Det har sammenheng med at det er en ganske skremmende opplevelse.

Redd for følgene

Dette er skolesjefen i Stavanger kommune, Jørn Pedersen, enig i. Han er redd for at elevdeltakelse ved slike øvelser kan skape frykt.

Jørn Pedersen, skolesjef i Stavanger kommune

VIL ØVE UTEN BARN: Skolesjefen i Stavanger, Jørn Pedersen.

Foto: Lise Andreassen Hagir / NRK

– Rådet vi har fått er at vi har øvelser med ledelsen, uten elever.

– Hva hvis det skjer en slik hendelse, og dere ikke har øvd med de 500 elevene ved en gitt skole. Holder det å bare ha øvd med ledelse og lærere?

– Det kan godt hende at dette ikke er nok, men dette er en faglig vurdering der vi har vurdert elevdeltakelse opp mot det øvelsene oppnår.

Barna bør informeres

Avdelingsdirektør Per Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener barn bør trene på skolehendelser sammen med de voksne. Likevel mener han at øvelsene bør være alderstilpassa, for ikke å skape frykt.

– Av og til tror jeg vi må introdusere barna våre for samfunnets utfordringer. Disse må vi være åpne om, men det må gjøres på en trygg måte, sier han.

I en skolesituasjon er det mye som bør ha blitt informert om på forhånd, mener Brekke.

– Her handler det om å gå inn i et klasserom, låse døra, kanskje til og med forlate skolen på en måte som er forskjellig fra slik det blir gjort ved brannøvelser.

Per Brekke

BARNA MÅ MED: Det mener avdelingsdirektør Per Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Foto: dsb.no