E-sjefen venter flere terrorangrep i Europa

Terrororganisasjonen Al Qaida er på fremmarsj mens IS er på vikende front. Det kan bety økt terrorfare i Europa, men ikke nødvendigvis i Norge, ifølge sjefen for Etterretningstjenesten.

E-sjef Morten Haga Lunde

Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, kommenterte sikkerhetssituasjonen i Norge på samfunnssikkerhetskonferansen i Stavanger onsdag. Bildet er fra et annet foredrag.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Vi forventer at antall angrep i Europa vil holde seg der de er eller kanskje øke litt, sier sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, til NRK.

Lunde holdt onsdag innlegg på samfunnssikkerhetskonferansen i Stavanger onsdag. Hans hovedbudskap var at Den islamske stat (IS) er på vikende front, men at dette kan bety økt terrorfare for Europa i det kommende året.

For siden IS taper terreng i sitt kjerneområde i Syria og Irak, kan det være at de heller fokuserer på terrorangrep i Europa.

– Det kan virke som at IS, ut ifra sitt propagandamagasin, vil styrke sitt fokus på vesten, sier Lunde.

Størst fare for soloangrep

Ifølge E-sjefen har rundt 50.000 IS-krigere blitt drept siden 2014. Videre har organisasjonen mistet cirka 50 prosent av sine landområder i Irak og 25 prosent av områdene i Syria. Inntektene skal også være kuttet med om lag 50 prosent.

Lunde understreker at faren er størst for såkalte inspirerte og delegerte angrep. Delegerte angrep er angrep som utføres av sympatiserer av IS og som befinner seg i Europa. Disse er kjent for IS sin ledelse og blir oppfordret til å drive terrorvirksomhet.

Inspirerte angrep kan gjøres av enkeltpersoner uten innblanding av ledelsen i Midtøsten. Enkeltpersoner blir her inspirert av IS sin propaganda – ofte via sosiale medier – til å utføre terrorangrep.

Uendret terrorfare i Norge

Terrorfaren i Norge er imidlertid uendret.

– Norge er ikke et prioritert mål for hverken ISIL eller Al Qaida sin ledelse, men organisasjonene anser Norge som et legitimt mål.

Samtidig sier E-sjefen at trussel mot norske mål vil øke hvis IS og Al Qaida konkret innlemmer Norge i sine erklæringer og trusler.

– Men så langt ser vi ingen slik prioritet, sier Lunde.

Al Qaida på fremmarsj

Men mens IS svekkes, er Al Qaida på fremmarsj. Det fryktes at flere av de sunnimuslimske krigerne som nå har tapt for regimestyrkene i Aleppo, vil slutte seg til terrororganisasjonen.

Dette kan bety en økt terrorfare for Europa og Norge på lang sikt, men ikke i 2017.

– Gruppens primærfokus vil være lokale konflikter og alliansebygging, sier Lunde.

Vender fremmedkrigerne hjem?

IS taper terreng i Midtøsten, men Lunde mener likevel at retur av europeiske fremmedkrigere vil ha begrenset innvirkning på terrortrusselen i 2017.

– Det er begrenset hvor mange som vil komme tilbake. For det første vil mange bli drept i kampene i Midtøsten. Videre vil dem som vil bort få det vanskelig med å komme tilbake til Europa. Dette fordi desertering straffes med døden. Det vil også bli vanskelig for dem å slippe inn i et vestlig land igjen. Dessuten vil flere av dem som klarer å komme tilbake, bli rettsforfulgt, sier Lunde.

Flere nyheter fra Rogaland