Mobbeoffer: – Lærere kan lite om mobbing

15 år gamle Ann Helén Hagen fra Stavanger har blitt mobba gjennom mange år. Hun etterlyser mer undervisning om mobbing i lærerutdanningen.

15 år gamle Ann Helén Hagen fra Stavanger har blitt mobba gjennom mange år. Hun etterlyser mer undervisning om mobbing i lærerutdanningen.

VIDEO: Ann Helén Hagen mener mange av lærerne hun hadde på skolen ikke tok mobbing på alvor. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund/NRK.

– Det er mest indirekte mobbing jeg har vært utsatt for, såkalt jentemobbing. Mobberne har vært både jenter og gutter, forteller Ann Helén Hagen (15) fra Stavanger.

Hun opplever at mange lærere ikke tok mobbehistoriene på alvor, og at flere av dem ikke visste hvordan situasjonene best skulle håndteres.

– Jeg fikk ofte høre at ting var min feil, at jeg var overfølsom. I mange situasjoner var det jeg som fikk skylden, forteller hun.

Foreslår endringer i lærerutdanningen

Nærmere 40.000 elever i grunnskolen her i landet blir mobba ukentlig. Høsten 2013 svarer 4,2 prosent av elevene at de blir mobbet to-tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en nedgang fra tidligere.

– Jeg prøvde å gi beskjed om at jeg opplevde lærernes behandling som urettferdig, og at det ikke burde være sånn. Men det er indirekte mobbing jeg har vært utsatt for, og det er ikke så lett å oppdage for dem, sier hun.

Nå vil 15-åringen åpne lærernes øyne. Hun mener mange i landets skoler ikke har kompetanse nok om mobbing.

Erling Roland profilbilde

Erling Roland er professor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Det er viktig at de forstår hvordan barn og unge tenker, og hvordan vi oppfører oss. Jeg mener lærerutdannelsen bør endres slik at den inneholder enda mer om hvordan mobbing forebygges, oppdages og håndteres, sier hun.

– Alle elever har rett på et godt fysisk og psykisk miljø, ifølge loven, og da bør vi få det, sier 15-åringen.

Mener mange lærere gjør feil

– Lærerutdanningen i Norge er svak når det gjelder undervisningen som omhandler mobbing. Både når det gjelder å forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Det er betydelig mangel på kompetanse i skoleverket, sier Erling Roland, professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger.

Han mener svært mange lærere her i landet handler helt feil i mobbesaker. Og har tidligere tatt til orde for at elever bør navngi mobberne.

– Både i Norge og i utlandet forsøker lærere å megle eller forhandle i mobbesaker. Dette er ytterst uheldig, sier mobbeeksperten som mener det må være nulltoleranse for mobbing.

– Det er et overgrep som skal stoppes. Mobbeofferet må ivaretas, og mobberne skal få beskjeden: «Stopp. Dette må ta slutt umiddelbart.»

Vil styrke lærerens kontroll i klassen

– Mobbing er et av feltene mange lærere ønsker mer kompetanse om, sier Gunn-Reidun Tednes Aaserød, leder for Utdanningsforbundet i Rogaland.

Gunn-Reidun Tednes Aaserød

Gunn-Reidun Tednes Aaserød er leder for Utdanningsforbundet i Rogaland.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Hun forteller at mange lærere ikke vet hva som er den beste måten å gripe an meldinger om mulig mobbing.

– Mange sitter ofte med følelsen over hva mer de kunne gjort og sett. Mobbesaker er et av de såreste punktene for lærere, og det er dramatisk når elever opplever slike hendelser, sier hun.

Lærerutdanningen i Norge er svak når det gjelder undervisning om mobbing...

Erling Roland, professor ved Universitetet i Stavanger

Hun er enig med 15-årige Ann Helén Hagen om at noe bør gjøres, men i stedet for å gi lærerstudentene mer undervisning konkret om mobbing, vil hun rette oppmerksomheten på klasseledelse.

– Vi har en del av dette i dagens undervisning, men jeg mener denne bør forsterkes, sier fylkeslederen.

Mobbeekspert uenig med Utdanningsforbundet

– Klasseledelse er viktig, og er ledelsen i klassen god minsker risikoen for mobbing, men det er langt ifra nok. God klasseledelse er ingen allmennmedisin som fjerner mobbing. Lærerne må ha kunnskap og iverksette konkrete tiltak direkte rettet mot mobbinga, sier Roland.

15-åringen mener dagens utdanning ikke holder mål, med tanke på hvor liten del mobbingen er i utdanningen.

– Lærerne burde ikke få lov å undervise ved så lite kunnskap om mobbing, mener Ann Helén Hagen.

Selv om hun har mange tøffe skoledager i bagasjen, ser hun allikevel lyst på framtiden.

– Jeg har et positivt selvbilde. Det er en ting som mobberne aldri har klart å ta, og det er selvtilliten min, sier hun.

Ann Helén Hagen

Hver uke blir nær 40.000 elever i grunnskolen mobba. Ann Helén Hagen har vært blant dem.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Skolesjefen beklager

– Vi tar mobbing svært seriøst i Stavanger-skolen, og arbeider jevnlig og systematisk med å avdekke mobbing. Det denne 15-åringen har vært igjennom er svært beklagelig, sier skolesjef i Stavanger, Eli Gundersen.

Ifølge skolesjefen har Stavanger opparbeidet seg gode rutiner i arbeidet med å stoppe mobbing, både på kommunenivå og ved de enkelte skolene.

– Klart, vi kan alltid bli bedre i dette arbeidet, for dessverre er det mobbeepisoder på flere av våre skoler. Vi følger retningslinjer, og har hatt god nytte av kompetansen fra Læringsmiljøsenteret i arbeidet mot mobbing, sier hun.

Gundersen vil opprettholde trykket for å stoppe mobbing, men vil også ha hjelp av nettverket rundt elevene.

– Lærerne kan ikke stå med det fulle ansvar i mobbesaker. Familie og venner spiller også en viktig rolle. Skolene og lærerne skal ha god kompetanse på feltet, men det er ikke nødvendigvis lærerutdanninga som skal ha ansvar for å formidle denne kunnskapen, sier hun.