Hopp til innhold

Helsesykepleiere bekymret: Mer fedme og overvekt blant gutter

Pandemien snudde positiv vekttrend blant gutter. Helsesykepleiere vil ha mer fysisk aktivitet i skolen og mindre skjerm.

Kristine Eikrem og Tonje Fredriksen er helsesykepleiere ved Gausel skole i Stavanger.

Kristine Eikrem og Tonje Fredriksen er helsesykepleiere ved Gausel skole i Stavanger.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Vi er bekymra for at noen barn blir veldig passive og store. Er du stor som barn, så følger det med inn i voksenlivet for veldig mange, sier helsesykepleier Kristine Eikrem ved Gausel skole i Stavanger.

En ny, omfattende studie av 78.000 barn i Bergen (ekstern lenke) fra 2010 til 2022, viser at fedme og overvekt økte hos 4-, 6- og 8 år gamle gutter under pandemien.

For jentene skjedde det ingen særlig endring.

– I utgangspunktet er unge gutter mye mer aktive enn jenter. Man tenker kanskje at yngre gutter var mer sårbare da samfunnet stengte ned, sier barnelege og doktorgradsstipendiat Melissa Balthasar ved Stavanger universitetssjukehus.

Hun er med i forskergruppen ved Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet, som står bak undersøkelsen.

Barnelege Melissa R. Balthasar ved Stavanger universitetssjukehus er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen.

Melissa Balthasar jobber til daglig på barne- og ungdomsklinikken ved Stavanger Universitetssjukehus. Hun har vært med i forskningsprosjektet.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Blant de åtte år gamle guttene var andelen som hadde overvekt og fedme på mellom 11 til 14 prosent i perioden før pandemien. Så økte tallet til mellom 16 og 17 prosent i korona-årene, sier Balthasar.

Likevel ser hun positivt på rapporten.

– Overvekt blant gutter gikk ned før pandemien, så det var en positiv trend. Samtidig var det stabilt blant jenter både før og under pandemien. Norge kommer generelt bedre ut enn mange andre land, sier Balthasar.

Vil ha mindre skjerm i skolen

– Jeg er bekymra for at vi nå ser at flere blir større. Vi har en jobb å gjøre, sier helsesykepleier Tonje Fredriksen på Gausel skole.

Hun er opptatt av at barn med overvekt har dårligere psykisk helse, mindre trivsel og et sosialt stigma. Så kommer fysiske problemer i tillegg.

Helsesykepleierne på Gausel har spurt hvordan kolleger i Stavanger ser på undersøkelsen fra Bergen.

Kristine Eikrem og Tonje Fredriksen er helsesykepleiere ved Gausel skole i Stavanger.

Helsesykepleierne Kristine Eikrem og Tonje Fredriksen vil ha mer fysisk aktivitet i skolen.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Mange sier de tenker at guttene gjerne er glade i å game hvis de får sjansen. Foreldre jobba hjemme, og for å holde disse guttene i ro, så var det lett å gi tilgang til mer skjerm, sier Eikrem.

Helsesykepleierne mener samfunnet må lære av denne studien. De synes det er for mye bruk av skjerm i skolen også. I dag er det for eksempel vanlig å se på film i matpausen.

– Vi er jo veldig fan av mer fysisk aktivitet i skolen og mer tilrettelegging for at hjernen skal få pause fra det å sitte i ro. Det å kunne bevege på kroppen, det vil faktisk øke både læring og trivsel og mestring, sier Fredriksen.

Barneregister på vei

Det unike med studien fra Bergen er at den bruker data fra så godt som alle barna i et stort område, og ikke bare et utvalg.

Om lag 95 prosent av barna i Bergen er med i undersøkelsen.

Pétur Benedikt Juliusson, seniorforsker, FHI

Pétur Benedikt Juliusson, FHI.

Foto: Folkehelseinstituttet / FHI

Nå jobber Folkehelseinstituttet (FHI) med å få på plass et nasjonalt barneregister. Data fra rutinemålingene av alle barn i Norge skal samles der.

Rutinekontrollene på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten gjøres når barna er 2, 4, 6, 8 og 13 år gamle.

– En kan se på studien fra Bergen som et første skritt mot et «barneregister». Det har tatt lang tid, men målet er at dette skal komme på plass i nær framtid, sier barnelege og seniorforsker ved FHI, Pétur Benedikt Juliusson.

– Det registreres mye informasjon i dag, men det har vært lite strukturert, og derfor vanskelig å bruke til å si noe om barnas helse eller utvikling. Det er det vi ønsker å gjøre noe med, fortsetter han.

Foreldre har mye ansvar

En fersk undersøkelse viser at få tredjeklassinger har noe imot at de blir veid.

– Foreldre er glad for at vi måler og følger med. Noen sier at de får en «boost» til å ta grep hjemme når de har snakket med oss og fått resultatene, sier helsesykepleier Eikrem.

– Kan det bli for mye fokus på vekt i en sårbar alder?

– Vi er opptatt av at du er mer enn vekta. Vi jobber like mye med selvbilde og følelser, som at de skal mer på vekta.

De mener at foreldre har et stort ansvar.

– Vi vet at jo tidligere vi kan fange opp vektproblemer, jo lettere er det å snu det. Og jo yngre barnet er, dess mer ansvar legges på foreldrene. Når barnet blir eldre, må de selv involveres mer, sier Fredriksen.

Jan Ole Sæterdal med datteren Ingrid

Jan Ole Sæterdal med datteren Ingrid.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Jan Ole Sæterdal er småbarnsfar til to jenter. Foreløpig har han ikke vært bekymra for at barna skal få noen problemer med vekt.

– Det er naturlig å ha disse vektmålingene Det er godt for oss foreldre å få veiledning. Og så er det bra å være åpne om dette med vekt også, slik det er med det meste i livet.