Hopp til innhold

Dette er Norges koronafrie kommuner

Ett år ut i pandemien finnes det fremdeles kommuner i landet som har klart å holde seg smittefrie. – Jeg følere meg tryggere her enn i byen, sier en av innbyggerne.

KORONAFRI KOMMUNE: Kvitsøy har ikke hatt et eneste smittetilfelle siden koronaviruset kom til Norge. På øya bor det rundt 500 personer.

KORONAFRI KOMMUNE: Kvitsøy har ikke hatt et eneste smittetilfelle siden koronaviruset kom til Norge. På øya bor det rundt 500 personer.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Sjøsprøyten står flere meter inn på land. Havet bobler og bølgene skummer seg hvite.

Her ute på Kvitsøy i Rogaland har de mye vær og vind. Noe de derimot ikke har mye av, er korona.

Kommunen er én av 12 i landet som ennå ikke har hatt ett eneste smittetilfelle under pandemien.

– Det er nok en kombinasjon av at vi har vært heldige og at befolkningen har vært lojale til tiltakene, sier ordfører i Kvitsøy kommune, Stian Gill Bjørsvik.

Dette er de koronafrie kommunene:

INGEN KORONATILFELLER: 12 av 356 kommuner har ikke registrert smitte.

– Føler meg tryggere her enn i byen

På Kvitsøys eneste butikk går ting i et bedagelig tempo. Selv om den lille kommunen har vært uten smitte, har de hatt mange strenge tiltak.

– Butikken er ikke den sosiale samlingsplassen den var før. Selv om vi har klart å holde korona vekke, har vi kjent det på kroppen likevel. Det har vært strenge restriksjoner med blant annet sperret kai og hytteforbud, sier butikksjef Kate Brynlund.

Butikksjef Kate Brynlund på Coop Prix på Kvitsøy.

GODE TIL Å HOLDE AVSTAND: – Kundene er redde for smittespredning, og de er raske med å si ifra om vi er tomme for Antibac i butikken, sier butikksjef Kate Brynlund.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Janne Sunde har bodd på Kvitsøy i fem år, men pendler til jobb i Stavanger.

– Jeg føler meg tryggere enn om jeg hadde bodd i byen. Det er et lite og skjermet samfunn her ute, så vi klarer godt å holde avstand uansett hvor vi ferdes, sier hun.

Janne Sunde har bodd på Kvitsøy i fem år.

TRYGG: Janne Sunde føler seg litt mer skjermet fra smitte på Kvitsøy enn i byen.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK
Coop Prix på Kvitsøy

SOSIALT: Butikken på Kvitsøy har alltid vært et sosialt samlingspunkt for innbyggerne. Det siste året har de derimot ikke kunnet samles slik de har gjort tidligere.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK
Tomme seter på ferja til Kvitsøy ett år etter at koronapandemien kom til Norge.

TOMT: På ferjen til Kvitsøy er det god plass til å holde avstand, og flere velger å sitte i bilen under turen for å unngå kontakt.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK
Ordfører i Kvitsøy kommune Stian Gill Bjørsvik.

SMITTEFRI KOMMUNE: Ordfører Stian Gill Bjørsvik tror at de har vært heldige, men også at en grunn er at befolkningen har vært flinke til å følge tiltakene.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK
Den eneste butikken på Kvitsøy er Coop Prix.

KUN ÈN BUTIKK: Under hytteforbudet som var i fjor vår fikk kun innbyggerne handle på Kvitsøys eneste butikk.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK
Kvitsøy

LITEN KOMMUNE: Kvitsøy kommune har rundt 500 innbyggere.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK
En må ta ferje fra Mekjarvik for å komme til Kvistøy.

ØYKOMMUNE: En må ta ferje fra Mekjarvik i Randaberg for å komme seg til Kvitsøy. Dermed er øya kanskje litt mer skjermet for smitte enn andre kommuner.

Men det er ikke bare øykommuner som er uten smitte.

Tærer på ungdommen

Fastlandskommunen Hattfjelldal i Nordland har heller ikke registrert ett eneste koronatilfelle. Ordføreren har noen tanker om hvorfor.

– Vi har stengt grenseovergangen til Sverige, så vi har blitt en utkantkommune. I tillegg er folk veldig spredt bosatt her, og tilfeldigheter spiller nok også inn, sier Harald Lie.

Selv om Hattfjelldal har vært koronafritt, har de levd under strenge nasjonale tiltak det siste året. Det har tæret på ungdommen i bygda.

– Det er litt kjedelig at vi ikke får gjøre så mye av det vi har lyst til, selv om det ikke har vært smitte. Det hadde kanskje ikke trengt å være like strengt her, sier ungdomsskoleelevene Åse Vik Larsen og Lars Andreas Sirijord.

hattfjelldal

INGEN SMITTETILFELLER: Åse Vik Larsen og Lars Andreas Sirijord møtte nylig ordføreren. De har levd under strenge nasjonale tiltak selv om det ikke har vært smitte i Hattfjelldal.

Foto: NRK

Gleder seg til å leke med flere

Rindal i Trøndelag er en annen fastlandskommune uten smitte. Men også her må alle være med på den nasjonale dugnaden. Til og med de aller minste.

– Vi har måttet være mer hjemme og så har vi vaska hendene våre litt mer enn da koronaen ikke var her, sier Helle Brauten Rindal som går på Rindal skole.

Sammen med klassekameratene har Helle i ett år ikke fått leke med barna i de andre klassene på skolen. De har ikke vært en del av hennes kohort. Det gleder Airo Tyrholm seg til tar slutt.

– Da kan vi sikkert være overalt. Ikke bare være sånn at en klasse kan være der og en annen klasse der. Da kan alle klassene være sammen, sier han.

Helle Brauten og Airo Tyrholm

GLEDER SEG: Helle Brauten og Airo Tyrholm gleder seg til å leke med barn i andre kohorter.

Foto: Kari Anne Breivik Eldnes / NRK

FHI: – Først og fremst flaks

Preben Aavitsland er overlege i FHI. Han forteller at de ser noen fellestrekk mellom kommunene som så langt har klart å holde smitten vekke.

– Dette er stort sett små landkommuner, som ligger langt fra nærmeste by, sier Aavitsland.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet

HELDIGE: Overlege i FHI, Preben Aavitsland, tror at det handler mye om flaks.

Foto: Tor Erik Schrøder

– Hva kan være grunnen til at disse har klart seg uten smitte?

– Det dreier seg nok først og fremst om flaks, men også om lite kontakt med andre kommuner og lavt antall innbyggere. Kommunenes dyktighet måles helst i hvor raskt de klarer å håndtere de tilfellene de oppdager, sier Aavitsland.