Kystpartiets nye leder

Fiskeskipperen fra Egersund skal forsøke å få Kystpartiet på stø kurs.

Erling Skåtøy (Kystpartiet)

Fiskeskipper Erling Skåtøy er ny leder i Kystpartiet.

Foto: Privat

I helgen ble fiskeskipper Erling Skåtøy fra Egersund valgt til Kystpartiets nye leder på partiets årsmøtet på Gardermoen.

Skåtøy har en fortid som Høyre-politiker i Eigersund, men valgte å gå over til Kystpartiet, mye på grunn av Steinar Bastesen.

Da Erling Skåtøy ble spurt av NRK Rogaland i valgkampen før Stortingsvalget i 2009 på hva som var avgjørende for hans partivalg, svarte han;

- Steinar Bastesen – hans måte å snakke til folk på. Det er viktig å ta vare på sysselsetting og bosetting langs kysten – med andre ord distriktspolitikk.

Les mer om Skåtøys politiske standpunkter her.

Erling Skåtøy er også svært i fiskerinæringen, og er leder i Fiskarlaget vest.

Fiskere mot havvindmøller

Fiskebåtar fulle av feil

Navnestrid

På årsmøtet ble det diskutert om Kystpartiet skulle skifte navn for å ikke bli oppfattet som et nisjeparti for bare deler av landet. Men dette ble nedstemt.

- Landsmøtet har avgjort at navnet fortsatt skal være Kystpartiet. Dette er det navnet vi og de øvrige av partiets medlemmer identifiserer oss med, og er et innarbeidet begrep i den norske partifloraen. Så får vi gjøre en aktiv jobb med å få frem til velgerne at Kystpartiet er et parti med et godt program for hele landet, heter det i en pressemelding fra partiet.

Erling Skåtøy får med seg disse personene i styret til Kystpartiet:

Politisk nestleder Bengt Stabrun Johansen fra Finnmark, organisatorisk nestleder Stein Petter Haugen fra Sør-Trøndelag, sekretær Hildur Larsen fra Hordaland, og styremedlemmene Kay Lise Løkeland Leknes fra Sogn og Fjordane og Gunn Hansen fra Troms. Øvrige styremedlemmer er Svein H. Tennes fra Nordland og Kjell Leif Bergtun fra Vestfold