Hopp til innhold

Vil ha nullutslipp og gå i pluss: Får 132 millioner i støtte til energi- og klimaprosjekt

I Sauda skal ovnsgass bli til energi. Nå bygger Eramet verdens første anlegg for denne type gjenvinning.

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Eramet Norway Sauda skal bygge verdens første anlegg for energigjenvinning. Det er gassen fra ovnene i smelteverket som skal omdannes til strøm og varme.

Det annonserer Enova i en pressemelding. Selskapet arrangerte også en pressekonferanse i Sauda, hvor nyheten ble presentert.

I korte trekk, får Eramet Norway Sauda støtte til to prosjekter, som skal gjøre at smelteverket i Sauda skal redusere CO₂-utslippet med 80-90 prosent.

Bjørn Kolbjørnsen, styreleder i Eramet Norway og direktør for Eramets manganlegeringsaktivitet.

Bjørn Kolbjørnsen sier at støtten de får til prosjektet betyr mye. Han er styreleder i Eramet Norway og direktør for Eramets manganlegeringsaktivitet,

Foto: Thomas Halleland / NRK

Det er et totalprosjekt som vi setter i gang på 400 millioner kroner. Å få støtte til dette er veldig viktig. Det er en del risiko knyttet til om vi lykkes, sier Bjørn Kolbjørnsen, styreleder i Eramet Norway og direktør for Eramets manganlegeringsaktivitet.

Ovnsgass til energi

Det første prosjektet skal gjenvinne energien fra ovnsgassen ved smelteverket. I dag brennes CO-gassen i en fakkel, som fører til at energien går tapt og CO₂ slippes ut.

Sju gassmotorer skal nå gjøre at CO-gassen kan brukes som drivstoff.

Dette vil gi mer enn 12 Mw effekt, 90 GWh strøm og 150 GWh varme.

90 gigawattimer med strøm tilsvarer årsforbruket til omtrent 5.000 husstander i Norge.

Enova støtter dette prosjektet med 97,2 millioner kroner.

Vi støtter Eramet Norway fordi de viser seg villige til å gå foran i løypa i det grønne skiftet og ta høy risiko. De tar frem ny teknologi som vi er avhengige av for å få til den omstillingen vi er i, sier Arve Solheim, markedssjef for prosessindustri og karbonfangst i Enova.

Bjørn Kolbjørnsen, styreleder i Eramet Norway og direktør for Eramets manganlegeringsaktivitet og Arve Solheim, markedssjef for prosessindustri og karbonfangst i Enova.

Bjørn Kolbjørnsen og Arve Solheim på pressekonferansen i Sauda i dag.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Vil være først til nullutslipp

Prosjekt nummer to er et pilotanlegg for karbonfangst, som får 34,6 millioner kroner fra Enova.

Smelteverket i Sauda har et årlig CO₂-utslipp på omtrent 350.000 tonn. Et fremtidig fullskala karbonfangstanlegg vil kunne fange 270.000 tonn CO₂ per år.

Det tilsvarer 80–90 prosent av CO₂-utslippene i Sauda.

Eramet er dedikert til å gjøre noe med klimautfordringene. Vi ønsker å være en leder i bransjen. Vi vil være først til nullutslipp, sier Kolbjørnsen.

Eramet har på lengre sikt satt seg som mål å fange mer CO₂ enn smelteverket slipper ut.

Eramet Sauda

Smelteverket i Sauda

Foto: Jonas Rød

Solheim mener at dette er høyst nødvendig på sikt.

– For å kunne drive en bedrift i et samfunn hvor fokuset er sterkt på utslipp så er det en nødvendig forutsetning at man er mer eller mindre utslippsfri, sier Solheim.

Asbjørn Birkeland, ordfører Sauda

Ordfører i Sauda, Asbjørn Birkeland sier smelteverket er opptatt av å ta ned utslipp og bruke energien mer effektivt.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Ordfører i Sauda kommune, Asbjørn Birkeland, mener prosjektet er fantastisk for samfunnet i Sauda.

Nå får vi fullskala utbygging av energigjenvinning. Det vil gi ny kraft i regionen, det vil gi bedre økonomi for smelteverket og stødige og faste arbeidsplasser i årene fremover.