NRK Meny
Normal

Er dette Rogalands farligste skolevei?

Tungtrafikk og personbiler dundrer forbi i Holbergsgata mens hundrevis av elever skal på skolen.

Eiganes skole og NAF aksjonerte for en tryggere skolevei på Eiganes

VIDEO:Foreldre til elever ved Eiganes skole deler på å være trafikkvakter for å få elevene trygt over Holbergsgaten.

– Min sønn går i første klasse, og jeg tørr ikke å la han få gå alene her, selv om han er en moden gutt. Dette er et veldig farlig kryss, og jeg må følge han til skolen hver dag, sier leder for Foreldreutvalget (FAU) ved Eiganes skole, Kyrre Knutsen.

Farlig skolevei

Elisabeth Romsøe i NAF og rektor Anne-Bente Fosse ved Eiganes skole aksjonerte onsdag morgen for å bedre trafikksikkerheten i Holbergsgaten.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Flere hundre elever krysser Holbergsgaten hver morgen og ettermiddag. De minste går på Eiganes skole, mens de eldre elevene går på Kannik skole.

- Vi opplever dette som Rogalands farligste skolevei. Her oppstår det mange farlige situasjoner. Noen bilister blir sinte fordi de må stoppe. Det er mye aggresivitet, og trafikkvaktene vi må ha her opplever ofte at de blir kjeftet på når de hjelper elever trygt over gaten, sier en oppgitt rektor Anne-Bente Fosse ved Eiganes skole.

Les mer om trafikksikkerhet i NRK Skole

Krever strakstiltak

Hun har sammen med foreldrene ved skolen tatt opp trafikksituasjonen i Holbergsgaten med Statens vegvesen, men har fått beskjed at det er andre prosjekter som skal prioriteres før Holbergsgaten. Tidligst om ett år vil det skje noe.

– Vi kan ikke vente ett år, vi har ingen å miste, sier rektoren.

De ønsker nå at gangfeltene blir hevet slik at bilistene må dempe farten. Bedre belysning har de også bedt om for å gjøre de små barna mer synlige for bilistene. NAF er også med på laget.

– Vi kommer til å følge opp trafikksituasjonen i Holbergsgaten. I tillegg til opphevet gangfelt og bedre belysning mener vi at farten også må reduseres. Her er trafikksikkerheten så dårlig at det er nødvendig med strakstiltak for å hindre ulykker, vi kan ikke vente ett år på at det blir gjort noe, sier Elisabeth Romsøe, som er leder i trafikksikkehetskomiteen hos NAF.

Blinkende lys ved fotgjengerovergangene i perioden elevene går til og fra skolen er også et strakstiltak de ønsker seg.

Mye trafikk

Eiganes-elever krysser Holbergsgaten

Flere hundre elever krysser den trafikkerte Holbergsgaten hver dag.

Foto: Ole Andreas Bø Ole Andreas Bø / NRK

I morgentimene onsdag aksjonerte NAF sammen med Eiganes skole for å vise hvor farlig det er for skoleelevene å krysse Holbergsgaten. Etter en rekke trafikkomlegginger som følge av Ryfast-prosjektene er miljøgata Holbergsgate blitt en hovedvei for mange som skal til jobb.

Situasjonen er blitt så ille at foreldrene ikke tørr annet enn å dele på å være trafikkvakter for å få barna trygt over gata.

- Veien er den samme som for 30 år siden, men trafikken er blitt mangedoblet. Holbergsgaten er kanskje blitt Rogalands mest trafikkerte veien utenom hovedfartsårene. Derfor er det merkelig at det ikke er blitt iverksatt flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten, sier FAU-leder Kyrre Knutsen.

Både Stavanger kommune og Statens vegvesen var invitert til Holbergsgaten onsdag morgen, men ingen derfra møtte opp.