Hopp til innhold

Equinor vil elektrifisere tre plattformer. Får ros av miljøbevegelsen

Oljeselskapet vil bytte ut gassturbiner med elektrisitet. Det kan bety kutt av CO₂-utslipp tilsvarende 300.000 personbiler – hvert år.

Equinor konserndirektør Arne Sigve Nylund på Sleipner A-plattformen

Konserndirektør på norsk sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund, på Sleipner A-plattformen.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Vår ambisjon er å fortsatt være en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass, sier konserndirektør på norsk sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund.

Equinor (tidligere Statoil) vil derfor elektrifisere plattformene Troll C og Sleipner feltsenter og Gudrun, som er tilknyttet Sleipner.

Prislappen vil bli på «noen milliarder», uten at Equinor vil konkretisere nærmere.

Disse plattformene drives i dag av gassturbiner. En omlegging til strøm fra land vil kunne kutte utslipp av CO₂ med om lag 600.000 tonn årlig. Det tilsvarer om lag 300.000 personbiler.

Erna Solberg på åpningen av Gudrun-plattformen

Statsminister Erna Solberg (H) på åpningen av Gudrun-plattformen i 2014.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ikke i mål

Oljeselskapet har allerede spart utslipp ved å velge strøm fra land til feltene Johan Sverdrup, Gina Krog og Martin Linge.

Samlet sett betyr det at Equinor vil unngå utslipp tilsvarende over 1,3 millioner tonn i året.

– Det tilsvarer utslipp fra over 650.000 personbiler årlig. Eller omkring hver fjerde personbil på norske veier, sier Nylund.

Planene om landstrøm kommer som følge av en kartlegging Equinor har gjort. Der kom det frem at det var nettopp disse plattformene som var de beste kandidatene.

Men det gjenstår fortsatt mye analysearbeid.

– Elektrifisering av store olje- og gassinstallasjoner er ingen enkel oppgave, sier Nylund.

Gudrun installation

Gudrun-plattformen i Nordsjøen.

Foto: Eli Skjæveland Tengesdal / Statoil

– Gir troverdighet til navneskiftet

Totalt slipper Norge ut 53 millioner tonn CO₂ i året. Oljeindustrien står for 13 millioner, hvorav Equinor står for ni.

Equinor har en nåværende ambisjon om å ha redusert CO₂-utslippene med 3,2 millioner tonn årlig fra driften på norsk sokkel innen 2030.

Per i dag ligger utslippskuttene på 1,2 millioner tonn årlig.

Mandagens nyhet er et steg i riktig retning, sier stortingsrepresentant i energi- og miljøkomiteen, Per Espen Stoknes (MDG).

– For en gangs skyld: Vi er strålende fornøyd med Equinor i dag. Dette har vi kjempet for i mange år. De er ikke framme enda, men det gir troverdighet til navneskiftet, sier han.

Klimapsykolog

Stortingsrepresentant i MDG, Per Espen Stoknes, gleder seg over at Equinor vil bruke landstrøm på eksisterende plattformer.

Dersom oljegiganten kommer med flere slike nyheter i årene som kommer, samtidig som de fortsetter utviklingen av flytende havvindteknologi – vil de kunne bli et selskap som oppfyller kravene til Parisavtalen, hevder stortingsrepresentanten.

– Flytende havvindteknologi kan også brukes til å elektrifisere. Det betyr at plattformene som er utenfor rekkevidde for landkraft kan få langt lavere CO₂-utslipp, sier han.

Også miljøstiftelsen Zero roser tiltaket. De har lenge jobbet for at alle nye felt skal elektrifiseres, samtidig som de er positive til at Equinor også ser muligheter på eksisterende felt.

– Dette er en viktig del av arbeidet med å kutte norske utslipp. Det er gledelig at Equinor snur alle steiner, sier Marius Holm, daglig leder i Zero.

I likhet med MDG, oppfordrer Zero til å vurdere mulighetene for å kombinere en kabel med flytende offshore-vindturbiner til nye og eksisterende plattformer, som et neste steg.

– Det vil kunne være en god match, sier Holm.

Marius Holm leder i ZERO

Marius Holm er leder i miljøstiftelsen Zero. Han er positiv til Equinors tiltak om elektrifisering av disse plattformene.

Foto: ZERO