Equinor med sterkt resultat

Equinor fikk et justert driftsresultat på vel 41 milliarder kroner i andre kvartal i år. Dette er en kraftig resultatforbedring sammenlignet med samme kvartal i fjor, da driftsresultatet var på vel 3 milliarder. Høye olje- og gasspriser er en av hovedårsakene, sier konsernsjef Anders Opedal.