Equinor har gjort «et av årets største funn»

Det er snakk om opptil 100 millioner fat oljeekvivalenter. Funnet er gjort ved Fram-feltet i Nordsjøen, som er et av de mest modne områdene på norsk sokkel.

Trollfeltet

Funnet er gjort i det nordlige Nordsjøen, ikke langt fra Trollfeltet. Dette er et såkalt modent område på norsk sokkel – et område hvor det har vært olje- og gassvirksomhet i lang tid.

Foto: Carina Johansen/Scanpix

– Vi gjør et av årets største funn i det aller mest modne området på norsk sokkel, ikke langt fra Troll-feltet. Det viser hvilke muligheter som fortsatt finnes for verdiskaping og inntekter fra denne næringen, sier letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor, Nick Ashton, ifølge en pressemelding.

Funnet er nærmere bestemt gjort ved Fram-feltet, som igjen ligger omkring 20 kilometer nord for Troll-feltet og cirka 120 kilometer nordvest for Bergen.

Det er snakk om mellom 38 og 100 millioner fat oljeekvivalenter. Til sammenligning har selvstendige felt som Gina Krogh 198 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, og Edvard Grieg 283 millioner.

– Lærer stadig nye ting

Brønnen ble boret til et dyp på 2947 meter under havoverflaten. Havdypet er 350 meter.

– Ved hjelp av eksisterende infrastruktur kan disse ressursene utvinnes med god lønnsomhet og lav CO₂-intensitet, sier Ashton.

Nick Ashton

Letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor, Nick Ashton.

Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

For siden funnet er gjort i nærheten av eksisterende felt, så kan det rimelig enkelt koples på rør, plattformer og infrastruktur i området.

– Dette gjør at investeringene blir lave og at man raskt kan gjøre seg nytte av ressursene, sier kommunikasjonsrådgiver i Equinor, Morten Eek, til NRK.

Equinor har boret litt over 20 letebrønner så langt i 2019, og selskapet har gjort funn i annenhver brønn.

– Så langt i år har vi funnet mer olje og gass enn vi gjorde i hele i fjor, sier kommunikasjonsrådgiveren.

– Ett til to år

Brønnen ble boret av boreriggen Deepsea Atlantic. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt etter at et sidesteg er boret.

Videre skal brønnen avgrenses yttterligere sånn at Equinor og partnerne får et bedre bilde av hvor stort dette funnet egentlig er. Deretter blir det å se på hvordan dette skal produseres.

– Men i og med at ligger i et modent område hvor det allerede er etablert felt, plattformer og rørinfrastruktur, så har det gode muligheter for raskt produksjon, sier Eek.

Morten Eek

Morten Eek, kommunikasjonsrådgiver i Equinor.

Foto: Statoil / Ole Jørgen Bratland

– Hvor lang tid kan det ta før det eventuelt er i produksjon?

– Alt fra kort tid – ett til to år – til lengre tid, sier han.

Equinor er operatør på brønnen og har med seg partnerne ExxonMobil (25 prosent), Idemitsu (15 prosent) og Neptune (15 prosent).