NRK Meny
Normal

Hydro får milliardstøtte, kan gi 200 arbeidsplasser

Investeringen kan på sikt gi 200 nye arbeidsplasser på Karmøy.

Hydro Karmøy

Enova går inn med 1,55 milliarder kroner i investeringsstøtte til uttesting av Hydros nye teknologi for produksjon av aluminium.

Foto: Hydro

Enova går inn med 1,55 milliarder kroner i investeringsstøtte til uttesting av Hydros nye teknologi for produksjon av aluminium. Om ESA godkjenner tilsagnet, kan pengene bidra til at framtidens produksjon av aluminium blir både mer energieffektiv og klimavennlig.

Les også: – En seier for Karmøy og Norge

Les også: Hydro ber om milliarder til forskningssenter

– Når vi går inn i dette prosjektet er det fordi vi etter grundige vurderinger har sett at dette er en teknologi som har et veldig stort potensial. Analyser viser at det vil være et stort behov for aluminium i årene fremover, blant annet i transportsektoren. Da er det selvfølgelig viktig at produksjonen skjer med så lav energibruk og lave klimagassutslipp som mulig, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.

Nils Kristian Nakstad

administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad roser Hydro for initiativet på Karmøy.

Foto: NRK

– Verdensledende teknologi med utgangspunkt i Rogaland

– Dette er svært gledelige nyheter for Rogaland, og for Karmøy og Haugesund-regionen. Det innebærer at aluminiumsindustrien og prosessindustrien i vår region får et løft oppover. Nå blir det mulig å forske fram verdensledende teknologi med utgangspunkt i Rogaland.

Det sier Sveinung Stensland, som er stortingsrepresentant og leder for Høyre i Rogaland.

Han mener det som nå skal skje på Karmøy viser at Rogaland er et spennende fylke å investere i, også for industri som ikke er avhengig av olje.

– Det vil være viktig framover når det kommer stadig flere meldinger om at investeringene på norsk sokkel kan gå nedover. Det er svært viktig at vi bygger opp næringsliv slik at vi har flere bein å stå på, også i Rogaland, sier Stensland til NRK.

Høyrepolitikeren tror Hydro nå er klar til å ta investeringsbeslutning når et par andre elementer er på plass.

Sveinung Stensland, Høyre

Sveinung Stensland, som er stortingsrepresentant og leder for Høyre i Rogaland mener Enovas beslutning er svært gledelige nyheter for Rogaland og Haugalandet.

Foto: John Petter Hernes

– Hydro er jo avhengig av strøm. De kan ikke lage aluminium av pengesedler. Vi må sørge for at tilgangen til kraft i Nord-Rogaland er til stede, selv etter Utsira-utbyggingen. Vi må i tillegg sørge for at Hydro får tilgjengelig kraft etter at hjemfall inntrer for Røldal-Suldal kraftverket, sier Stensland.

200 industriarbeidsplasser

Hydro har vært hjørnesteinsbedrift på Karmøy i over 40 år.

Etter flere år med nedbemanninger og kostnadskutt ønsker Hydro å etablere 200 industriarbeidsplasser dersom selskapet klarer å etablere et fullskala forskningssenter.

I første omgang planlegger industrigiganten et pilotanlegg med 50 ansatte med oppstart tidligst i 2017.

Et fullskala anlegg kan tidligst stå ferdig fem år senere.

Vil teste ut forskjellige teknologier i produksjonen

Hydro har allerede fått 38 millioner kroner i statsstøtte for å teste ut teknologien, Selskapet har bedt om 1,8 milliarder kroner fra det statlige Klimateknologifondet for å bygge et pilotanlegg i det som beskrives som industriell skala.

Les også: Frykter at elektrifiseringen vil gi strømsmell

Det planlaget anlegget er på 70 000 tonn. Det tilsvarer to-tredeler av det som ble produsert på det gamle Søderberg-anlegget som nå er fjernet. Hensikten med anlegget er å teste ut forskjellige teknologier i produksjonen.

Terje Halleland, Bente Thorsen, Tina Bru

Terje Halleland (Frp), Bente Thorsen (Frp) og Tana bru (H) møtte fra hos Hydro på Karmøy med kake for å gratulere bedriften med tilskuddet fra Enova.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Hydro har planer om å bruke tomten som står igjen etter det nedlagte anlegget på Karmøy, til et forskningsanlegg med kapasitet til produksjon av 70.000 tonn aluminium. Det er en økning på 35 prosent i forhold til dagens aluminiumsproduksjon på Karmøy. Målet er å utvikle teknologi som får ned energiforbruket i produksjonen.

Energibruk og klimautslipp

Med sin lave vekt er aluminium viktig for at bilindustrien kan lage mindre energikrevende og mer klimavennlige biler. Samtidig er produksjonen av aluminium forbundet med høy energibruk og store klimautslipp.

– Denne teknologien svarer på noe av denne utfordringen gjennom at den potensielt kan redusere energibruken kraftig og dermed også klimautslippene, sier Enova-sjefen.

Om uttestingen gir de svarene Hydro håper på, vil denne nye teknologien bli brukt i nye investeringer, både innenlands og utenlands. Med piloten og infrastrukturen som bygges opp på Karmøy, er det en god mulighet for at den første fabrikken som bruker teknologien i hele produksjonen blir liggende nettopp der.

Beregninger viser at energibruken i så fall vil reduseres med hele 0,5 TWh gitt en produksjonskapasitet på 320 000 tonn per år, sammenlignet med om Hydro skulle benyttet dagens teknologi.

– Ved å gi kraftkrevende industri mulighet til å etablere ny, energieffektiv produksjon i Norge bidrar vi i dette tilfellet til at aluminium kan produseres på ren vannkraft, istedenfor med kull og gass som gir store CO2-utslipp. Dette gir med andre ord gode vilkår både for klimaet og norsk industri, sier Nakstad

Kvantesprang

Enova roser Hydro for initiativet.

– Denne teknologien kan representere et kvantesprang for verdens aluminiumsproduksjon. Norge har en rekke forutsetninger som gjør landet vårt til en glimrende arena for å utvikle ny energi- og klimateknologi. Hydro er et industrilokomotiv og går foran også her, sier Enova-direktør Nakstad.

Han mener prosjektet bekrefter at Norge og norsk industri kan spille en viktig rolle i den internasjonale klimadugnaden.

– Dette eksemplet viser at Enova gjennom klimateknologifondet får fram en rekke gode prosjekt med et stort internasjonalt spredningspotensial. I dette prosjektet blir norsk industris kjernekompetanse og tilgangen på ren og rimelig kraft brukt til å bringe verdens aluminiumsproduksjon i riktig retning. Enova fikk gjennom klimaforliket i oppgave å bidra til at vi i Norge utvikler klimateknologi. Enova opplever stor interesse fra norske og internasjonale aktører som vil samarbeide med oss for å gjøre industrien renere.

ESA skal godkjenne, Hydro skal beslutte

Nakstad understreker at Karmøy-prosjektet skal gjennom et par portpasseringer til før det er i mål. Først må EFTAs overvåkningsorgan ESA, som er godt orientert om prosjektet gi sin godkjenning. Deretter må Hydro ta den endelige beslutningen om å investere i piloten.

– Hydro, som vil ta den største delen av investeringen, har i likhet med oss veldig stor tro på dette prosjektet, og vi har et godt håp om at det blir realisert, sier Nakstad.