Hopp til innhold

Enke får trolig pelsdyrerstatning likevel

Landbruksdepartementet snur i en sak hvor en enke fikk avvist søknad om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrgården.

Etter avviklingen av pelsdyrnæringen i 2019, skulle bøndene som ble tvunget til å avvikle driften få mulighet til å søke om full erstatning.

Et ektepar som drev pelsdyrfarm i Sirevåg i Hå kommune i Rogaland var noen av de som måtte se seg nødt til å legge ned drifta. Mannen gikk brått bort i 2020, og kona fikk avslag fra Landbruksdirektoratet på erstatning.

Argumentet da var at det var han som hadde rett på kompensasjon, og ikke henne.

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) opphevet mandag avslaget.

Hun er nå regna som pelsdyroppdretter, og er nå i posisjon til å få erstatning, forteller Pollestad.

– Det er rimelig at hun får erstatning. Det ville ikke blitt forstått om avslaget hadde blitt stående, verken av henne eller av noen andre.

Han går ikke inn på nøyaktig beløp hun har krav på erstatning til, men sier det sannsynligvis er snakk om over 10 millioner kroner.

– Dette vet jeg vil bety mye for henne og for de som har engasjert seg, som har tatt opp saken med meg og andre, sier Pollestad.

Så langt er det blitt utbetalt 1,3 milliarder totalt til pelsdyrbønder som har måttet avvikle driften.

– Men det er fortsatt veldig mange som venter på erstatningsoppgjøret etter forbudet som ble innført under forrige regjering.

Geir Pollestad, Senterpartiet

Lover raskt pengeoppgjør til pelsdyrbøndene

Fem år etter vedtaket om å avvikle pelsdyrnæringen står fortsatt 70–80 bønder uten en krone i erstatning. Den ferske landbruksministeren Geir Pollestad (Sp) tar tak i saken på sin første arbeidsdag.