Enighet på plogfabrikken

Et flertall av de 400 ansatte i produksjonen på plogfabrikken på Øksnevad har i ettermiddag stemt for lønnstilbudet fra ledelsen, ifølge tillitsvalgt Stein Mossige. Alle får en engangsutbetaling på 5000 kroner, pluss et fast tillegg på 3 kroner per time. De ansatte reagerte kraftig på lønnstilbudet, blant annet på grunn av en 4 millioner kroner stor bonus som ble utbetalt til rundt 50 ansatte i ledende funksjoner.