Hopp til innhold

Enighet på overtid i sokkeloppgjøret

Det neste året skal et utvalg se på vilkårene for eldre arbeidstagere på sokkelen.

Oljearbeidere på helikopterdekk

Det neste året skal et utvalg se på vilkårene for eldre arbeidstagere på sokkelen.

Foto: NRK

En time på overtid ble det natt til onsdag enighet i meklingen i sokkeloppgjøret mellom Lederne og NHO-tilknyttede Norsk olje og gass. SAFE deltok også i meklingen, men tar ikke stilling til resultatet før en dom fra Arbeidsretten kommer i neste uke.

Les også: Høyere pensjonsalder førte til forhandlingsbrudd i sokkeloppgjøret

– Vi er svært fornøyd med prosessen og resultatet, som betyr at vi har fått et forpliktende utvalgsarbeid for de interesserte organisasjoner, deriblant Lederne, rundt de særlige utfordringene knyttet til eldre arbeidstakere på sokkelen, sier Ledernes forhandlingsleder Jan Olav Brekke.

Jan Olav brekke, Lederne

Ledernes forhandlingsleder Jan Olav Brekke er fornøyd med resultatet etter meklingen i sokkeloppgjøret.

Brekke betegner dialogen mellom partene som konstruktiv og løsningsorientert. Innen august 2015 skal det gjennomføres et utvalgsarbeid som skal se nærmere på helsemessige konsekvenser blant Ledernes medlemmer på sokkelen.

Les også: Brudd i brønnserviceforhandlingene

Arbeiderne utsettes for nattarbeid, kjemikalieeksponering, vibrasjon og elektromagnetisk stråling, påpeker Lederne, som mener det er viktig å ivareta arbeidstakere som av helsemessige årsaker ikke klarer å holde ut til de når pensjonsalderen.

Betenkningstid

Meklingen gikk til Riksmekleren etter at det i forrige måned ble brudd i sokkelforhandlingene mellom Norsk olje og gass og de to arbeidstakerorganisasjonene Lederne og SAFE.

SAFE valgte natt til onsdag å ta betenkningstid. Riksmekleren har satt svarfrist til 27. juni.

– SAFE ønsker ikke å gjøre noe som kan vise seg å være ulovlig, og forhandlingsdelegasjonen bestemte seg i natt derfor for å avvente en signering eller avvisning av tilbudet som er fremforhandlet i meklingen. Vi tar betenkningstid til det foreligger en dom i Arbeidsretten, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Arbeidsretten

YS-forbundet SAFE ble 12. juni stevnet av Norsk olje og gass for Arbeidsretten fordi arbeidsgiverne mener at SAFEs plassoppsigelse av 154 SAFE-medlemmer i Esso Norge var ulovlig.

Hilde-Marit Rysst

SAFE-leder Hilde-Marit Rysst sier organisasjonen tar betenkningstid til det foreligger en dom i arbeidsretten.

Foto: SAFE

En dom fra Arbeidsretten vil ikke foreligge før tidligst 23. juni.

Rysst sier at det framforhandlede tilbudet i meklingen er nesten likelydende med det tilbudet som Norsk olje og gass la fram under forhandlingene i Stavanger 9. mai. Men SAFE har i tillegg framforhandlet en formulering om å igangsette et utvalgsarbeid mellom partene om tiltak for ivaretakelse av eldre arbeidstakere offshore.

Den tredje arbeidstakerorganisasjonen som har forhandlet med Norsk olje og gass, Industri Energi, kom til enighet 9. mai