Energiprisene truer gartneriene

Gartneriene i fylket sliter med høye energipriser. Om prisene stiger mer det neste året vil gartneriene i fylket stå i fare for å gå konkurs, mener Norsk Gartnerforbund.

Kåre Wiig i gartneriet

Kåre Wiig sier gassprisene har steget med 67% det siste året.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

 

Energiprisene har steget kraftig det siste året, og gartneriene tåler ikke høyere priser.

- For vårt vedkommende har gassen steget med 67 prosent på ett år. Det er katastrofalt for norsk gartnerinæring, sier Kåre Wiig ved Wiig Gartneri på Jæren.

Fare for konkurs

NRK har vært i kontakt med flere gartnerier, og alle stiller seg bak Wiig, og mener situasjonen er kritisk. Jon Røine i Norsk Gartnerforbund mener prisen på energi må ned i løpet av det neste året, for å unngå at gartnerier går konkurs.

- Hvis denne prisen holder seg over tid vil kostnadene bli større enn inntektene for et gartneri. Det går ikke over tid. Da er det fare for konkurs, sier Jon Røine.

Kan ikke ta høyere priser

Og grunnet sterk konkurranse med import fra Nederland og Danmark kan ikke gartneriene sette opp prisen på varene for å kompensere for de høye energiutgiftene.

Produktsjef i Lyse Gass, Stefan Mohlin, leverer gass til mange gartnerier på Jæren. Gassprisen følger oljeprisen og han sier man må avvente svingningene i energimarkedet.

Men Mohlin tror energiprisen vil stabilisere seg, men utelukker ikke at den fortsatt vil stige noe.

- Jeg hadde trodd at råoljeprisen skulle gått ned. Men den ligger fremdeles på høye nivåer, rundt 50 dollar fatet. Det gjør at det her sannsynligvis tar lengre tid å få ned prisen enn vi hadde ventet, sier Mohlin.