Endret parkeringshuset etter storbrannen på Sola

STAVANGER (NRK): I Valberget parkeringshus har Stavanger parkering ofret 27 parkeringsplasser for tryggere parkering. Det burde flere gjøre, mener brannsjef Nils-Erik Haagenrud.

Valberget

NY OPPMERKING: Tre parkeringsplasser har blitt til to i Valberget parkeringshus i Stavanger.

Foto: Hanne Høyland / NRK

– Tidligere var det tre parkeringsplasser mellom hver stolpe. I dag har vi to plasser mellom stolpene, som gjør at parkeringsplassene er mye breiere enn før, sier Christian Tønnevold, daglig leder i Stavanger Parkering.

Christian Tønnevold

Christian Tønnevold, daglig leder Stavanger Parkering.

Foto: Stavanger Parkering

Det betyr at standarden nå er godt over det som er minsteanbefaling fra staten. En veiledende norm anbefaler minst 2,50 meter.

Det var brannen i parkeringshuset på Sola som fikk parkeringsselskapet til å handle.

– Vi har hatt en gjennomgang av anleggene og diskutert brannsikkerhet etter det som skjedde på Sola. Vi så at noen steder har smale plasser, spesielt i Valberg-hallen, sier Tønnevold.

I januar gjorde NRK en undersøkelse av 20 parkeringsanlegg i Stavanger-området. Den viste at 19 av dem hadde parkeringsplasser med en bredde på 2,50 meter eller smalere.

27 parkeringsplasser har gått tapt i prosessen, men antall plasser skal ikke gå på bekostning av brannsikkerheten, mener selskapet.

Parkeringsanlegg, Valberget i Stavanger

FØR: I parkeringshuset Valberghallen i Stavanger fant NRK parkeringsplasser så smale som 2,0 meter – selv med søyler mellom plassene. En veiledende norm anbefaler minst 2,50 meter, og enda breiere når det er hindringer som søyler eller vegg på den ene siden. Men eldre anlegg er i dag ikke bundet av normen.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

I anlegget som brant ved Stavanger lufthavn, var bredden på plassene 2,50 meter.

Samtidig som privatbiler blir stadig breiere, er parkeringsplassene like små over hele landet.

Svært få har tatt slike grep

Brannsjef i Sør-Rogaland, Nils-Erik Haagenrud, er henrykt over at parkeringsselskapet har gjort disse grepene.

Nils-Erik Haagenrud

Brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– De fortjener ros for at de tar for seg de læringspunktene som kommer etter Sola-brannen, sier han.

Samtidig er dette det første parkeringsselskapet han hører om som har gjort slik endringer. Det er heller ikke noe som tilsier at forholdene i Stavanger er annerledes enn i parkeringshus alle andre steder i Norge. Derfor har brannsjefen en klar oppfordring:

– Jeg håper at alle andre eiere av parkeringshus er like ansvarsbevisste. De kan gjerne kontakte oss for bistand, tilbyr Haagenrud.

Gjennomgang av regelverket

Dag Rune Omland er seksjonssjef for brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Han er også veldig positiv til initiativet Stavanger parkering har tatt.

– De er fremoverlent. Eierne tar ansvar og følger opp når de ser at det er et behov, og det setter vi stor pris på, sier han.

Myndighetene er i gang med å gå gjennom regelverket i lys av brannen på Sola.

Brann i parkeringshus, sola

7. januar i år begynte det å brenne i en bil i parkeringshuset ved flyplassen. Brannen spredte seg raskt, og nå må deler av p-huset rives.

Foto: Erik Waage

– Vi venter fortsatt på en evalueringsrapport fra RISE Fire Research. Før den er ferdig ønsker vi ikke å kommentere hvorvidt det kan være aktuelt å foreslå regelendringer, sier Omland.

Brannvesenet leverte i april sin evaluering etter storbrannen. Der kom det blant annet fram at bygget hadde mangler på seksjonering som skal stoppe brannen i å spre seg. Denne rapporten vil også tas inn i rapporten fra RISE.

Kartlegger parkeringshus

Før brannen fantes det ikke en god oversikt over offentlig tilgjengelige parkeringshus foruten at de lå i tilknytning til bygg brannvesenet går tilsyn i. Parkeringshus er ofte av en type bygg som havner mellom to stoler, forklarer branninspektør Solveig Elin Sandsgaard i Rogaland brann og redning.

Helikopterbilde av brann i parkeringshus på Sola

Brannen på Sola startet i en eldre dieselbil, og spredte seg veldig raskt til store deler av den nye delen av anlegget.

Foto: Arild Eskeland

Sandsgaard arbeider med en lokal kartlegging av parkeringshus, som raskt ble satt i gang etter storbrannen. Hensikten er å få bedre oversikt over hvilke tiltak som kan gjøres for å trygge parkeringsanleggene i regionen. Dette burde også bli gjort nasjonalt, mener hun.

– Vi fikk kjenne det veldig på kroppen. Da satte vi i gang tiltak med en gang, sier Sandsgaard.

Hun er opptatt av å informere alle byggeiere om at det er lov å ha bedre brannsikring enn minimumskravet.

Flere nyheter fra Rogaland