Hopp til innhold

En gang var Karmøy sentrum i Norge

Nye analyser viser at det fantes et høystatusmiljø på Avaldsnes på 300–500-tallet.

Knytter Avaldsnes til Romertiden

Dagfinn Skre, forteller at teamet hans er i full gang med analyser av funnene på Avaldsnes.

Foto: NRK / Pressefoto

Et 20-talls forskere arbeider med analyser av funn og ikke minst publisering av funnene.

Blant annet skal to fyldige bind om historien på Avaldsnes gis ut, og i disse dager foregår digitale rekonstruksjoner av et langhus fra samme tidsperiode, som ble funnet under utgravingene.

Belyser et hull i historien

Leder for forskningsprosjektet, professor ved arkeologisk seksjon ved Universitetet i Oslo, Dagfinn Skre, forteller at teamet hans er i full gang med analyser av funnene og med bearbeidelse av stoffet.

Samtidig tegner han opp et bilde av arkeologiske og historiske funn på Avaldsnes som er helt uten sidestykke i norsk sammenheng.

– På Avaldsnes har vi gravd ut den første av fem kongsgårder som, skal vi tro Snorre, var den viktigste vi hadde i Norge under vikingtiden. Det er slik at ved slike bostedsutgravinger får vi et helt annet bilde, enn vi kan få ved utgraving av gamle gravsteder, sier professoren.

Han utdyper.

– Graver er punkthendelser, som er kortvarige, mens boplassutgravinger gir oss de lange linjene i historien. Et bilde som nå vokser frem av Avaldsnes er at det som tidligere var et hull i historien, 300 til 500-tallet, nå står frem og det viser seg at vi her har hatt et høystatusmiljø, et såkalt aristokratisk miljø, med håndverkere som har produsert den aller fineste keramikk og metallarbeider i gull av høyeste kvalitet, sier han.

Holder på til 2018

Han forteller at forskerne tidligere trodde at denne typen håndverk bare foregikk på Jæren og i de rike jordbruksbygdene, men at funnene som nå er gjort på Avaldsnes viser at et sånt miljø også fantes på Karmøy.

– Dette er helt nye funn som viser at Avaldsnes ikke bare var viktig under Harald Hårfagres tid, mot slutten av Vikingtiden da kongedømmet ble til, men det var også viktig i den tidlige «gullalderen», i romertiden og folkevandringstiden de første fem-seks århundrene etter Kristus, sier Skre.

Arbeidet skal foregå frem til 2018.