NRK Meny
Normal

Mindre mobbing på 7. trinnet

Mer trivsel i 7. klasse, mens guttene er mindre motiverte enn jentene på 10. trinnet. Det viser årets elevundersøkelse.

Mobbing, elev

Mobbing har vært et av de store satsningsområdene til skolene de siste årene. Det ser ut til å gi resultater.

Foto: Scanpix

Hallgeir Bø

Assisterende utdanningsdirektør, Hallgeir Bø, mener skolene trenger mer praktiske fag på ungomsskolen, men er tilfreds med resultatene på årets elevundersøkelse.

Foto: Morten Wiik Larsen / NRK

Elevundersøkelsen for året er klar. En undersøkelse som er obligatorisk for elever i 7. og 10. klasse, og som ble innført for et par år siden.

Her svarer blant annet elevene på hvordan de trives med lærerne sine, om de blir mobbet, hvor motivert de og hva de synes om de fysiske forholdene på skole.

Mindre mobbing på 7. trinn

Tallene fra det siste året på barneskolen viser at elevene opplever lite mobbing på dette trinnet. I Rogaland skårer 7. trinnet enda bedre enn i fjor.

– Spesielt guttene melder om mindre mobbing på 7. trinnet, sier en fornøyd Hallgeir Bø.

Han er assisterende utdanningsdirektør i Rogaland. Bø tror årsaken er tilfeldig, men at mye fokus både fra regjeringen og skolene selv, har bidratt til bedre forhold på skolene.

– I tillegg har Utdanningsdirektoratet nasjonale tilsyn på dette området. Og i Rogaland har vi vært innom flere kommuner, og dette kommer vi til å fortsette med til høsten, forteller han.

– Samla sett håper vi jo at det skal bidra til å redusere mobbing.

Økende kjønnsforskjeller på ungdomsskolen

Rogaland følger for det meste landsgjennomsnittet i den omfattende undersøkelsen. Men 10. klassingene melder om litt lavere sosial trivsel, og litt mindre trivsel med lærerne og motivasjon.

– Jeg håper det er tilfeldig, for jeg tror ikke skolene våre er dårlige enn i andre fylker, sier den assisterende utdanningsdirektøren.

Kjønnsforskjellene peker seg også mer ut på 10. trinnet. Gutter trives mindre sosialt, og er mindre motivert enn jentene. Jentene opplever mindre mobbing og trives bedre sosialt med lærerne. Det forsterker seg etter 7. klasse.

– Det er iverksatt tiltak i forhold til ulike forsøk på ungdomstrinnet, deriblant praktiske valgfag for guttene. Jentene leser bedre enn guttene, og opplever mer mestring.

Flere kvinnelige lærere

Skolene er kvinnedominert på lærersiden, og kan være en av forklaringene på hvorfor guttene ikke finner seg helt til rette

– Det kan tenkes ja, og det hadde vært positivt med flere mannlige lærere. Men det er ikke den eneste forklaringen. Men å gjøre skolen mer praktisk for guttene, for eksempel med arbeidslivsfag, kan forhåpentligvis hjelpe for at guttene kan trives bedre på 10. trinn, mener Bø.

Han mener det viktigste skolene kan jobbe med, er fortsatt fokus på godt læringsmiljø.

– Da blir elevene mer motivert, og vi vil da oppnå bedre læringsresultater.

Se noen av de viktigste utdragene fra undersøkelsen like under.