Hopp til innhold

– Hvorfor ikke far, far og barn?

Hva er en vanlig familie? Denne uka lærer tusenvis av skolebarn at en familie ikke nødvendigvis består av mor, far og barn.

Elever ved Vardenes skole

Fra venstre: Mathias Steinevik, Sandra Nordbø, Sanne Samuelsen, Guro Rohde, Erlend Nernes og Benjamin Jørgensen er elever ved Vardeneset skole i Stavanger.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Det finnes jo dame og dame og mann og mann-familier med unger, sier Guro Rohde Endresen.

– De trenger ikke alltid bo i samme hus. Hvis foreldrene er skilte, så er det jo to forskjellige hus. Da må jo barnet være enten hos mor eller far, mener Erlend Nernes.

– Det hender jo at de er skilt, men at de fremdeles bor i samme hus, og, sier Sandra Nordbø.

Sjetteklassinger ved Vardeneset skole i Stavanger lærer denne uka om mangfoldet av familietyper.

– Mange måter å være familie på

Det er ikke bare skolen i Stavanger som har temaet på timeplanen. En tredel av alle grunnskoler her i landet har meldt seg på kampanjen uke seks, i regi av organisasjonen Sex og politikk.

Gry Stordal

Gry Stordal, kampanjeleder i organisasjonen Sex og politikk, mener det er viktig å lære elevene at det finnes mange slags ulike familier.

– Vi vet at det er mange måter en familie kan være satt sammen på i dag. Det er ikke lenger bare kjernefamilier. Det er noe av det vi har fokus på i vårt materiell, at det er mange måter å være familie på, sier kampanjeleder Gry Stordal.

Kjernefamilien med mor, far og barn står sterkt, men det er i dag opp mot 25 ulike familietyper, ifølge Statistisk sentralbyrå. Denne uka skal tusenvis av skolebarn lære at en vanlig familie vel så mye kan bestå av far, far og barn.

Viktig tema i klasserommet

– En oppgave kan være å bruke bilder av ulike familier, hvor det er storfamilier og familier med barn og uten barn, en mor som er alene med to barn, og også det mange vil kalle en regnbuefamilie, hvor du har to foreldre med samme kjønn, sier Stordal.

Kampanjen er finansiert av blant annet Utdanningsdirektoratet og barne, ungdoms og familiedirektoratet. Den baserer seg på mål fra skolens læreplaner. Organisasjonen Sex og politikk mener det er viktig at temaet familie får god plass i klasserommet.

– Det sitter jo mange barn i et klasserom som ikke alle vokser opp i en kjernefamilie. Det de skal oppleve er at temaet familie er like relevant for dem. Det er ikke et mål for oss at man skal ta stilling til om den ene familieformen er bedre enn den andre, sier Stordal.