Elever får medhold i mobbesaker

Fire av fem elever i Rogaland som har meldt inn mobbesaker til fylkesmannen har fått medhold i at skolene ikke har gjort nok. Fylkesmannen har det siste året mottatt 117 mobbesaker, og elevene har fått medhold i 81 av sakene, som utgjør 84 prosent.

Mobbing i skolen
Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK