Eldre tåler alkohol dårligere enn yngre

Høyt alkoholforbruk er et økende problem blant folk over 50. Men ikke alle eldre vet at de tåler alkohol mye dårligere enn yngre personer.

Eldre og alkoholbruk

Alkoholforbruket blant eldre over 50 har økt med 50 prosent i løpet av ti år, viser en undersøkelse fra NOVA.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Eldre mennesker tåler alkohol dårligere i utgangspunktet, noe de ofte ikke er klar over. Det betyr at et normalt forbruk av alkohol, altså ikke noe misbruk, kan bli et risikoforbruk når man er oppi årene, og spesielt hvis man er syk og bruker medisiner, sier lege Fred Rune Rahm ved Borgestadklinikken.

Likevel har alkoholforbruket blant folk over 50 økt med omtrent 50% i løpet av ti år, viser en undersøkelse fra NOVA.

Rundt en tredjedel av 50- og 60-åringene drikker daglig, eller to til tre ganger i uka. Og det er spesielt eldre kvinner som stadig drikker mer.

– Vi ser helt klart at det har økt, sier Tor Borge som er psykologspesialist ved poliklinikken på Kompetansesenteret rus i Stavanger.

For mange eldre utvikler alkoholforbruket seg langsomt over tid.

– Vi ser at når enkelte blir pensjonister så blir det nesten daglig. Ofte ender det med at barna sier at de ikke lenger kan passe barnebarna fordi de drikker for mye, sier Borge.

Flere får behandling

Eldre tåler dårligere alkohol fordi forhold mellom kroppsveske og fett endres. Det betyr at alkoholen virker kraftigere. For flere og flere eldre ender det med at de må få behandling.

– I USA har det vært en femdobling av eldre mennesker som går til alkoholbehandling. Vi ser at det begynner å komme til Norge også. Kommunale tjenester møter dette daglig, det får vi stadig rapporter om. Problematikken øker nærmest fra dag til dag. Jeg trodde det kom til å komme om noen år, men problemet er her nå og tjenestene merker trykket allerede, sier Rahm.

Nye vaner og bedre økonomi

Borge mener det høye alkoholforbruket blant eldre i dag blant annet skyldes en bedre økonomi og nye vaner.

– Der våre mødre tidligere drakk kaffe og spiste vafler, drikker de nå vin. Mye spiller inn, men høy inntekt er en faktor.

– Mange har god råd, og mye fritid. Den flotte vindunken er lettere å ty til kanskje. Og folk har fått reisevaner der alkoholen har fått stor plass, sier psykologspesialisten.

Store mørketall

Men hvor mange eldre som står i fare for å utvikle et alkoholproblem, finnes det ikke tall på.

– Det er store mørketall, det er det i alkoholbildet i det hele tatt, men spesielt for eldre, fordi det ikke nødvendigvis er avhengighetsbruk men risikobruk. Det er mange, men hvor mange vet vi ikke. Jeg tror ingen vet det, sier Borge.

Flere nyheter fra Rogaland