EKTERPAR SENDT TIL SYKEHUS:

Det var et eldre ektepar som kjørte bilen som kolliderte på E134 ved Knapphus. De antas å være lettere skadet etter uhellet. En mulig årsak til uhellet kan være at fører på bilen, en kvinne, fikk et lettere illebefinnende, ifølge politiet. Kjørebanen er nå ryddet, og trafikken går som normalt.