Hopp til innhold

Ektemannen sleit med å forklara seg

– Det er krevjande for han å snakka om drapet på kona, og noko er kanskje delvis fortrengt, seier forsvarar Ørjan Eskeland, etter drapsdømde Thomas Müller i dag forklarte seg i Gulating lagmannsrett.

Agnes Elisabeth Müller

På dagen eitt år etter Agnes Elisabeth Müller blei funnen på havbotnen i Lysefjorden, forklarte ektemannen seg i lagmannsretten i dag. Han erkjenner drapet, men meiner at han planla det saman med kona.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

Forsvarar Ørjan Eskeland

Ørjan Eskeland er forsvarar for Thomas Müller, han seier at klienten sin teknisk sett ikkje erkjenner, men legg seg tett opp mot overlagt drap.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Thomas Müller skulle i dag overtyda lagmannsretten om at han saman med kona si, Agnes Elisabeth Müller, hadde planlagt å ta livet av henne. At dei stod saman om det.

Men då han skulle forklara hendingsgangen, og då han blei spurd ut av aktor Tormod Haugnes, sleit han med å svara på ein del spørsmål. Han sleit også med å leggja saka fram på ein måte som underbygde historia hans. Dommaren måtte bryta inn for å klara opp i om ikkje Thomas Müller eigentleg erkjende overlagt drap. Forsvararen hans Ørjan Eskeland forsikra om at han ikkje gjorde det.

– Kanskje delvis fortrengt

– Det er litt vanskeleg for han å forklara seg, det seier han sjølv også. Han kjem litt i gang etter kvart, men så var det litt synd for han at det kom ein lunsjpause nå. Me satsar på at det går greitt etterpå, seier Eskeland til NRK.no i lunsjpausen på Folkets Hus, som fungerer som rettslokale på grunn av plassmangel.

Thomas Müller blei dømt til 21 års fengsel i Jæren tingrett for overlagt drap, men sidan drapsmannen meiner det ikkje var med overlegg blei saka anka. Den starta i dag, på dagen eitt år etter Agnes blei funnen på botn av Lysefjorden.

– Kvifor slit han med forklaringa?

– Det er nok ikkje så mykje språkproblem, men det er krevjande for han å sitja der, og kanskje er noko fortrengt eller delvis fortrengt, seier Eskeland.

– Framleis ope

Det er ikkje venta at det skal koma fram nye moment i lagmannsretten, men Eskeland meiner likevel at saka er heilt open.

– Dette er ei heilt ny prøving med dei same prova rett nok, men det er nye dommarar og ein jury, så ingenting er avgjort.