Ekstra avgangar i Tau-sambandet

Det er venta stor trafikk 2. påskedag, og Norled set difor inn ekstra avgangar i sambandet mellom Stavanger og Tau. Frå Stavanger: klokka 13.00,14.30,16.00 og 17.30. Frå Tau: klokka 13.45, 15.15, 16.45 og 18.15.