NRK Meny

EIT STEG NÆRMARE ROGFAST:

Statens vegvesen seier dei har nådd ein ny milepåle i Rogfast planlegginga. Dei har no utarbeida forslag til reguleringsplan med konsekvensutgreiing for E39 Rogfast mellom Laupland og Knarholmen i Bokn. Forslaget inneheld også tunnel frå grensa til Kvitsøy.