Hopp til innhold

- Alle skal ha samme mulighet

Eirin Sund valgte Ap fordi hun mener det er partiet som bevarer fellesskapet best.

Eirin K. Sund (Ap)

Eirin K. Sund (Ap).

Foto: Arbeiderpartiet

Eirin Sund er andrekandidaten for Ap i Rogaland, og har vært med i partiet siden hun var 13 år gammel.

- Jeg vil løfte dem som sitter nederst ved bordet, både i Norge og verden, svarer hun når NRK spør om hva hennes kampsak er.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Det klart viktigste er å få ned bilbruken. 60 prosent av CO2-utslippene på Nord-Jæren kommer fra biler. Vi må bygge ut og øke andelen kollektivtrafikk. Både drivstoffavgift og rushtidsavgift kan være måter å få flere til å velge kollektivt, men kollektivbruk må også premieres. Vi må også bruke mer fornybar energi i store bygninger.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Gjennom brukerbetaling og fra det offentlige - det vil si både bompenger og statlige midler.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Jeg mener at flere kommuner burde slått seg sammen, men jeg har ikke tenkt å tvinge dem. I sammenslåingsprosesser som skulle komme opp kan det imidlertid ikke være mindretallsdemokrati. Det vil si at dersom for eksempel innbyggerne i tre av fire kommuner vil slå seg sammen, mens en fjerde ikke vil, får den ikke vetorett.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Nei. Vi må hele tiden endre oss slik at vi får flest mulig behandlet på best mulig måte. Jeg mener psykiatrien, især barne- og ungdomspsykiatrien, er like viktig som det somatiske.

- Jeg vil ikke legge ned helseforetakene. Helsevesenet trenger kanskje ikke mer penger, men pengene må brukes bedre. Jeg mener dessuten ikke at alle sykehus skal gjøre alt. Norge er et lite land. Hvis hjertet mitt blir fikset best i Oslo, drar jeg dit, og hvis hodet blir best fikset i Vergen, drar jeg dit.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Jeg har vært medlem i Arbeiderpartiet siden jeg var 13 år. For meg er fellesskapstanken, at alle skal ha den samme muligheten - uten at alle trenger være like, det viktigste.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Å løfte dem som sitter nederst ved bordet, både her til lands og i resten av verden. Jeg vil kjempe for miljøet og fattigdomsbekjempelse, både her og i verden for øvrig.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Jeg vil bare samarbeide med dem som er opptatt av å bevare fellesskapet og velferdsstaten - og som har hjertet på venstre side.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- SV og Sp.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- Frp.