NRK Meny
Normal

De feirer at Egersund beholder fiskerikontoret

Nærings- og fiskeridepartementet reduserer antall regioner i Fiskeridirektoratet fra syv til fem. Region Sør fra Bømlafjorden til svenskegrensen beholdes uendret med regionkontor i Egersund.

Leif Erik Egaas og ansatte ved fiskerikontoret

Egersund-ordfører Leif Erik Egaas jubler sammen med ansatte ved fiskeridirektoratets regionkontor i Egersund over at byen får beholde kontoret.

Foto: Øystein Ellingsen

– Det er klart det er viktig at det er et fiskerikontor med regionsstatus i Egersund. Det er kjekt og riktig at regioner blir tatt i bruk slik som det er nå, sier ordfører Leif Erik Egaas i Egersund.

Han har selv sin sivile jobb ved Fiskeridirektoratets regionkontor i byen.

Fiskeridepartementet har bestemt seg for å opprettholde regionkontoret i Egersund, til tross for at Fiskeridirektoratet ønsket å legge ned kontoret.

– Viktig kompetansemiljø

– Dette er et viktig kompetansemiljø. Vi sikrer nå at Rogaland også i fremtiden skal ha lokal statlig ekspertise innen fiskeri og havbruk, mener stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Kontoret har ansvaret for hele kysten fra Rogaland til svenskegrensen.

Fiskeridirektoratets kontor i Egersund

Torsdag ble fiskeridirektoratets regionkontor i Egersund pyntet med flagg etter beslutningen i departementet om å la kontoret leve videre.

Foto: Øystein Ellingsen

Lokale Representanter for regjeringspartiene har lagt stor vekt på kampen for å opprettholde funksjonene ved fiskeridirektoratets kontor i Egersund.

– Fremskrittspartiet er glad for at fiskeriministeren går imot Fiskeridirektoratets råd om å legge ned Regionkontoret i Egersund som er en av de største fiskerihavnene i Norge. For Rogaland og Egersund er fiskeri en betydelig og viktig næring. Derfor er det viktig å opprettholde kontoret, sier stortingsrepresentant Bente Thorsen (Frp).

– Begynte å tære på organisasjonen

– Vi får styrket kvalitet over saksbehandlingen, færre men sterkere fagmiljøer. Det er en god dag.

Erik Ludvigsen

Regiondirektør Erik Ludvigsen ved fiskeridirektoratets regionkontor i Egersund sier at usikkerheten har tæret på organisasjonen ved kontoret.

Foto: Øystein Ellingsen

Det sier regiondirektør Erik Ludvigsen i fiskeridirektoratet, region sør. Han er lettet over at fiskeriministeren har bestemt at kontoret i Egersund skal bestå.

Det betyr at de 35 arbeidsplassene er sikret og at en nå kan konsentrere seg om det viktige arbeidet med å forvalte fiskeriet mellom Vestlandet og svenskegrensen på en forsvarlig måte, sier Ludvigsen.

– Nå blir det ro omkring situasjonen. Jeg skal ikke legge skjul på at det å gå og vente på denne avgjørelsen i et par måneder, begynte å tære på organisasjonen, sier Ludvigsen.