Egen diagnose på nett

Kunne du tenke deg å droppe legevakten, og sette deg foran PC'en istedet?

Illustrasjon internett
Foto: Furulund, Svein Erik / Aftenposten

Nordmenn er klare for å stille sine egne diagnoser på internett.
Det viser en studie utført av BI-forskerne Tor W. Andreassen og Even J. Lanseng.

Norsk Helsevesen kan oppnå betydelige gevinster gjennom økt bruk av selvbetjeningsteknologi, mener forskerne.

Køer på legevakten

Dersom alternativer er endeløse køer på legevakten, vil folk i Norge være klare for å stille sine gene diagnoser på nettet.
Forskerne har gjennomført to studier blant tilsammen 600 innbyggere i Oslo, Asker og Bærum.

-Vi har sett på situasjoner der brukerne ikke er akutt syke eller pleietrengende, sier Andreassen.
Studien viser at forventet nytte er det viktigste kravet folk stiller for å gjennomføre selvdiagnose.
Vi forventer å få svar på det vi lurer på.
Dessuten forventer folk brukevennlighet, og for mange er det en forutsetning at løsningene er utviklet av et fagmiljø som har høy tillitt i befolkningen, sier Tor W.Andreassen.

Tor W. Andreassen
Foto: BI

Gevinster for helsevesenet

Forskerne mener at Norsk Helsevesen kan oppnå betydelige gevinster gjennom økt bruk av selvbetjeningsteknologi, ifølge forskning.no
Når pasientene kan stille sin egen diagniose på nettet, vil det kunne redusere køene og etterspørseen etter helsetjenester, mener Andreassen