NRK Meny
Normal

Satser på E134 som hovedvei østover

Statens vegvesen mener at det gir klart størst samfunnsøkonomisk gevinst å satse på veien over Haukeli.

E134

Statens vegvesen mener at det gir klart størst samfunnsøkonomisk gevinst å satse på E134 over Haukeli.

Foto: Tor Andre Johanessen

Statens vegvesen går inn for at veiene over Haukeli og Hemsedal skal bli de nye hovedforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet.

Det kommer fram i en ny utredning som Vegvesenet har gjennomført. Utredningen ble onsdag presentert i Oslo og overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Lars Aksnes

Fungerende veidirektør Lars Aksnes mener at de to foreslåtte hovedveiforbindelsene sammen gir mindre sårbarhet og større pålitelighet.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

– Det er nå behov for å plukke ut noen få hovedforbindelser for å sikre at det blir nødvendige midler til større utbygginger av disse, fastslår fungerende veidirektør Lars Aksnes.

Les også: Slik så det ut på hovedveien mellom øst og vest i kveld

Vegvesenets konklusjon er at E134 over Haukeli og riksvei 52 over Hemsedal bør prioriteres når forbindelsene mellom øst og vest skal utbedres.

Stor samfunnsøknomisk gevinst

– Disse to hovedveiforbindelsene betjener ulike områder. Sammen gir de mindre sårbarhet og større pålitelighet, sier Aksnes.

E134

Statens Vegvesen vil satse på E134 mellom Drammen og Haugesund, med en arm via Odda til Bergen, som vei nummer en mellom øst og vest.

Foto: AS Haukelivegen

Utredningen fra Vegvesenet vil inngå som en del av grunnlaget i arbeidet med en ny revisjon av Nasjonal transportplan. Der skal det fastsettes en strategi for utvikling av forbindelsene mellom øst og vest.

Les også:

Det gir ifølge Veivesenet stor samfunnsøkonomisk gevinst å bruke penger på E134. Denne veien kan betjene både Oslo-Bergen og Oslo-Haugesund. Fra Haugesund er det heller ikke langt til Stavanger-området, særlig når Rogfast åpner.

Dersom E 134 får direkte forbindelse via Odda til Bergen, mener Veivesenet at trafikkbildet vil bli vesentlig endret.

– Avgjørende avklaring

– Dette er en helt avgjørende avklaring, sier Høyres stortingsrepresentant Arve Kambe etter at det i dag ble klart at Statens vegvesen anbefaler E134 Haukelivegen som en av fremtidens øst-vest-forbindelser.

Les også: Vil ha E134 som hovedvei mellom øst og vest

Det sier Arve Kambe (H). Stortingsrepresentanten fra Haugesund er leder av arbeids og sosialkomiteen. Han regner med at vegvesenet sitt forslag vil komme godt ut av den politiske behandlingen.

- Nå gjenstår det politiske arbeidet og jeg er helt sikker på at både regjering og Stortinget også kommer til å støtte E134 Haukelivegen, sier Kambe.

Arve Kambe på Solamøtet 2015

Høyres stortingsrepresentant Arve Kambe er godt fornøyd etter at det i dag ble klart at Statens vegvesen anbefaler E134 Haukelivegen som en av fremtidens øst-vest-forbindelser.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Høyrepolitikeren roser arbeidet som er gjort lokalt med denne saken. Han mener dette viser at det nytter med hardt og langsiktig arbeid lokalpolitisk for å få en vegstrekning til å komme øverst på den nasjonale prioriteringslisten.

– Jeg oppfordrer nå eierne av AS Haukelivegen til å øke bemanningen og styrke lobby-arbeidet videre. Nå begynner kampen om å få byggestart på tunneler over Haukeli og regulere og få vedtatt nye store prosjekter. Dette krever økonomiske, strategiske og politiske muskler. Ingenting går av seg selv. Her må det jobbes hardt videre, selv om utgangspunktet er bedre enn noen gang før, sier Kambe.

Koster 29 milliarder

Dette vil føre til at mye trafikk bli flyttet fra Rv7 til E134. E134 vil få fire ganger så mye trafikk som om man skulle holde seg til forbedringer som er allerede er innbakt i dagens planer.

Aftenposten har tidligere skrevet dette om Veivesenets regnestykke: Ved å bruke 29 mrd. kroner på å oppgradere dagens trasé på E134, over Rauland, og bygge noen nye tunneler/strekninger, vil man hvert år oppnå en trafikknytte på 1,2 mrd. pr. år

Dette skal gi en reisetid fra Bergen til Sandvika på 4,5 timer, mot 8,1 timer i dag.