Hopp til innhold

Dyrevernaktivister dømt til betinget fengsel

De fire aktivistene fra «Nettverk for dyrs frihet» slipper å betale erstatning til minkbonden på Figgjo som de brøt seg inn hos.

Rune Ellefsen

Rune Ellefsen, en av aktivistene fra Nettverk for dyrs frihet, sier det er en seier at minknæringen ikke vant fram i retten med erstatningskravet.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Erstatningskravet har vært et bevisst forsøk fra pelsdyrnæringen på å stoppe varsling om dyremishandling og lovbrudd i pelsfarmene. Det er en seier at næringen ikke vant fram, og rettens beslutning viser at erstatningskravet var ubegrunnet, sier Rune Ellefsen, en av aktivistene fra Nettverk for dyrs frihet.

Natt til 19. juni 2013 brøt fire medlemmer fra «Nettverk for dyrs frihet» seg inn på en minkfarm på Figgjo i Sandnes.

De ble stanset av naboene og tatt av politiet.

Protesterer utenfor tingretten

Nettverk for dyrs frihet demonstrerte utenfor rettslokalene da saken mot aktivistene var oppe i Jæren tingrett i Sandnes.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Frifunnet for erstatningskrav

I Jæren tingrett var aktivistene tiltalt etter straffelovens paragraf 142: «for å ha banet seg adgang til hus, veg å beskadige gjenstand som var egnet til beskyttelse mot inntrengen.»

Minkbonden reiste krav om erstatning på 255 000 kroner etter innbruddet.

– Når uvedkommende har vært på gården er bonden pålagt å gjennomføre omfattende og arbeidskrevende undersøkelser for å sikre at dyrene ikke er smittet av plasmacytose. Utbrudd av plasmacytose vil medføre at bonden må avlive hele eller deler av besetningen og sanere gården, sier Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag.

Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag

Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag er glad for at retten har slått fast at det ikke er tillatt å begå lovbrudd selv om man er uenige i en sak.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Hun mener kravet fra bonden ikke er en erstatning, men en reell utgift for å sikre at dyrene ikke var smittet av viruset.

– Ved sanering av gården og avliving av alle dyra ville utgiftene beløpet seg til halvannen til to millioner kroner, sier Wormdahl.

Jæren tingrett frifant aktivistene for dette kravet.

Nettverk for dyrs frihet vurderer å anke delene av dommen hvor de dømmes for innbrudd.

– Det er feil at vi skal dømmes for å ha grepet inn mot dyremishandling, selv om dette skjedde bak en lukket dør, sier Ellefsen.

– Ikke lov å bryte seg inn

– Innbrudd på nattetid påfører dyrene potensielt stor risiko og fare. Vi er glade for at retten har sett dette og at det ikke er tillatt å begå lovbrudd selv om man er uenige i en sak, sier Wormdahl.

Pelsdyralslaget vil nå vurdere om frifinnelsen fra erstatningskravet skal ankes.

– I dag er det primære for oss lettelsen over at det ikke er lov til å bryte seg inn på pelsdyrgårder. Vi er en lovlig næring, og selv om man er politisk uenig i dyreholdet vårt, så legitimerer ikke det at man bryter seg inn, sier Wormdahl til NRK.